Új iratszerzeményünk: Pintér Géza fizikus, folyamatszabályozási szakmérnök iratai.

2017.09.11.
Pintér Géza (1929 – 2007) aktív és nyugdíjas (de továbbra is „aktív”) évei alatt keletkezett iratai egy jellegzetes, de nagyon érdekes életpálya nyomai. A háromdoboznyi (0,36 ifm) irat ajándékozás útján került levéltárunkba.

A dunaalmási születésű fiatalember a II. világháború végén leventeként hadifogságba került, majd a gimnáziumi érettségi után fizikusi, később pedig folyamatszabályozási szakmérnöki diplomát szerzett.

1955-ben a hazai szocialista nagyipar egyik „fellegvárában”, az Almásfüzitői Timföldgyárban helyezkedett el, ahol 1961-től több újítást dolgozott ki és szabadalmat nyújtott be. Részt vett a gyáron belüli, érettségire épülő technikusképzésben is, jegyzetet írt és oktatott is.

1967-ben kiemelt mérnökként Budapestre, az Alumíniumipari Tervező Vállalathoz (ALUTERV), majd az Alumíniumipari Tröszthöz került, ahol továbbra is magas színvonalú kutatásokat végzett. Ennek ellenére (egy kérdőív szerint) az 1960-as évek végén nem volt igazán jó a közérzete: úgy érezte, hogy munkájában nem gátolják ugyan, de nem is segítik, sőt félremagyarázzák elképzeléseit, terveit.

„Közlevéltári” szempontból különösen érdekes lehet az újítások és szabadalmak mögött felsejlő vállalati és kutatóintézeti „hierarchia”, azok elfogadásának vagy visszautasításának procedúrája.

Pintér Géza nyugdíjazása (1989) után „hátat fordított” eddigi munkájának, és szülőfaluja, Dunaalmás és környéke történetével kezdett el foglalkozni. Különösen a „Tata, Almás és Szőny között fekvő ingoványok” lecsapolása és Mikoviny Sámuel matematikus, mérnök és földmérő tevékenysége izgatta őt. Történeti érdeklődése nem ritka jelenség: a kor műszaki és „reál” értelmisége nagyon fogékony volt e terület iránt. Helytörténeti tanulmányaihoz jelentős levéltári kutatómunkát végzett, és a Dunaalmásra vonatkozó történeti irodalmat is felhasználta.

Pintér Géza iratainak átvételével a nagyiparban dolgozó-kutató kiváló mérnök és helytörténeti irodalom jeles művelőjének életútja lesz tanulmányozható.

Két kép és egy műszaki dokumentáció Pintér Géza iratai közül:

Az Almásfüzitői Timföldgyár központ vezérlője, 1970-es évek
MNL KEML XIV.28.

MOTIM bepárló állomás kapcsolási vázlat, 1971. VIII. 30.
MNL KEML XIV.28.

A dunaalmási strand 1926-1928 táján
MNL KEML XIV.28.

Utolsó frissítés:

2017.09.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges