„Szocialista módon dolgozni, tanulni, élni”

A hónap dokumentuma: 2017. augusztus
2017.08.09.
A Tatabányai Kristály Vendéglátó Vállalat Georgi Dimitrov Szocialista Brigádjának brigádnaplója 1985-1986

1958-ban indult meg a brigádmozgalom hazánkban a szocialista munkaverseny új formájaként.[1] A korábbi egyéni eredmények és kimagasló, személyenként vizsgált termelési hatékonyság helyett egy olyan önmotiváló csoport létrejöttét propagálták országos szinten, ahol a csoport eredményei, termelékenysége az összefogásnak és az egymást támogató szellemiségnek köszönhetően túlszárnyalta a korábban egyénenként elért eredmények összességét, a munka egyszemélyes hőseit felváltották a szorgos munkacsoportok.[2]

A megalakult szocialista brigádok elsődleges célja az év elején kitűzött terv teljesítése, a célként kitűzött mennyiség elérése és lehetőleg túlszárnyalása volt. A csoportok azonban a munkaverseny mindennapos feladatainak teljesítésén kívül is szoros kapcsolatot ápoltak egymással. Rendszeresek voltak a közös szabadidős tevékenységek, a különféle ünnepeken a kollektív megemlékezés, a rendszeres kapcsolattartás. Mindezen tevékenységeket a brigádnapló rögzítette. Legtöbbször rövid, csak néhány szavas mondatok tudósítottak a brigád tevékenységéről, azonban a színes képekkel díszített oldalak többet regéltek. A brigádnaplók legtöbbje színes, képekkel, rajzokkal, újságcikkekkel gazdagon illusztrált „emlékgyűjtemény”, mely azon kívül, hogy nyugtázta a brigád szocializmust építő, kitartó és lelkes munkáját, megörökítette a tagok mindennapjait, a számukra fontos momentumokat.

A brigád nevének kiválasztása is nagy gondossággal történt. Jelen brigádunk Georgi Dimitrov[3] nevét viseli, aki bolgár származású politikus volt, a nemzetközi kommunizmus meghatározó alakja.

Az év elején a brigád vállalást tesz, melyek azok a pontok, ahol a szocializmus építéséből ki tudják venni részüket, mit kívánnak elérni az adott évben.

Az év végén összegző önértékelés veszi számba, mi az, ami ebből megvalósult, kihangsúlyozva a vállalás túlteljesítését. Érdemes megfigyelnünk a vállalásban 9. pontként szereplő társadalmi munka vállalását és az ezt értékelő 9. pontot az év végén.

Az év előrehaladtával minden hónap külön említést kap, ahol az adott hónapban elért teljesítmény taglalása mellett megjelennek a személyes élmények és az ünnepek is.

Márciusban a nemzetközi nőnap alkalmából megemlékeztek a brigád női tagjairól, húsvétkor pedig a tagok egy része színházlátogatáson vett részt, melynek jegyeit be is ragasztották a naplóba.

Májusban az édesanyákról emlékeztek meg, a nyári időszakban a szabadságukat töltő kollégák képeslapjai díszítik a lapokat.

A kor jellegzetes jegyeit viseli magán minden lap. Nagy odafigyeléssel készültek az egyes hónapok illusztrációi. Ha nem volt kimondottan az adott hónapra jellemző ábrázolás, akkor a kor bőségének és választékának bemutatása kapott teret képi formában, a szövegben pedig a hónapban elért eredmények.

A fontos állami események sem maradhattak ki, mint például az 1949. évi Alkotmány és az új kenyér ünnepe augusztus 20-án.

Természetesen a mezőgazdasági munkák és az azok körül kialakult évszázados hagyományok megjelenítése is új küllemet és tartalmat kapott, így tökéletesen beilleszthetők voltak a szocializmus „víg” világának arculatába. Emellett a szovjet vezetők – elsősorban Vlagyimir Iljics Lenin – és a szocializmus nagy eseményeinek megünneplése sem maradhatott ki a brigád életéből.

A brigádnapló egy szeletnyi „festett múlt”, mégis kritikával kezelendő, hiszen a „dicső szocializmus” épülésének és építésének a legalsóbb körökben keletkezett „jegyzőkönyve” nyilvánvalóan csak azokat a dolgokat foglalhatta magába, melyek hozzájárultak annak dicsőségéhez. A hiányosságok és árnyoldalak megjelenítése nem fért össze az eredeti céllal.

A jelen számára különös forrásértékűek ezek a dokumentumok, hiszen egy olyan világba nyerhetünk betekintést, mely sokak számára nosztalgia, de akkor komoly politikai tartalommal bírt. Ezek az oldalak sokak emlékébe idézik a múltnak keserédes pillanatait, melyeket már napjaink friss élményei borítanak ugyan, mégis meghatározó emlékekként szunnyadnak a felszín alatt.

Tóth-Péter Veronika segédlevéltáros

A képek jelzete: HU MNL KEML XXIX.108. Kristály Vendéglátó Vállalat iratai


[1] http://www.fotomedia.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=9887:szocialista-modon-dolgozni-tanulni-elni-magyar-vilag-helyzetkep-a-brigadmozgalomrol&catid=49:valosag&Itemid=25, 2017.08.09., 08:46

[2] http://www.archivnet.hu/hetkoznapok/egy_brigadnaplo_1979bol.html, 2017.08.09. 08:35

[3] https://hu.wikipedia.org/wiki/Georgi_Dimitrov, 2017.08.09. 08:33

 

Utolsó frissítés:

2017.08.14.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges