NŐTÖRTÉNETI MOZAIKOK - NŐK A MUNKA VILÁGÁBAN

MNL BKVL

 

NŐK A MUNKA VILÁGÁBAN

A nőknek a család táplálásában, ruházásában, ápolásában és a gyermeknevelésben megnyilvánuló munkavégzése az emberiséggel egyidős tényező. A család nőtagjai ugyanakkor, a háztartási teendők mellett,mindig besegítettek a háztáji gazdaság működtetésébe,részt vettek a családfő feladataiban, sőt, beletanultak az általa űzött foglalkozásba is akár. A juhászok feleségei pl. sajtot készítettek, gyertyát mártottak, a földművelő gazdák asszonyaipedig rutinos kézzel bántak az állatokkal és az egyéb termelőeszközökkel.Az iparosfeleség is értett férje szakmájához, hiszen annak halála után képes volt átvenni a műhely és a segédek irányítását. Századokkal ezelőtt, képzett orvosok híjána közösség „kenő-fenő” asszonyokhoz fordult gyógyulásért, a piacokon kufárasszonyok árulták portékáikat, a kocsmában a kocsmáros neje, lánya szolgálta ki a szomjas vendéget, és számos nő dolgozott cselédként, szolgálóként, hogy megélhetését fedezni tudja. Mindemellett régtől fogva létezettegy speciális női foglalkozás is, amelyben a férfiak nem voltak jártasak: a bábaság, az újszülött gyermekek világra segítésének és gondozásának tudománya.

A nők önálló iparosként való megjelenése a 19. századra tehető. A legtöbben varrónőként, női viseleti darabok készítőiként vagy a szépségiparban dolgoztak, a 20. század elején viszont az élelmiszeriparban és a férfias szakmákban is megjelentek. Ahogy a lányok előtt a tanulási lehetőségek kiszélesedtek, egyre több értelmiségi nő is munkába álltKecskeméten, kezdetben az oktatásban, majd az orvoslás és a jog területén. A századfordulón a kecskeméti hivatalokban még ódzkodtak a női irodistáktól, a Horthy-korszak gépíróinak, tisztviselőinek körében azonban egyre több volt már a nő –ahogy a boltokban, a kórházban és az élet sok más területén is. A nők tömeges foglalkoztatásaa 2. világháború után, illetve a szocializmus idején következett be, előbb a szükségtől, majd politikailag irányított gazdasági átalakulásoktól vezérelve. Napjainkra egyes foglalkozások, munkaterületek „elnőiesedtek”, a társadalmi munkamegosztás és a családi életpedig visszafordíthatatlanváltozásokon esett át.

A képre kattintva tovább nagyítható a tabló!

MNL BKVL

 

 

Előző tabló megtekintése

Következő tabló megtekintése

  

Vissza a nyitólapra