Szakmai beszámoló a XX. Levéltári Napról

2020.01.06.
Szakmai beszámoló
 
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma a 204 108/01582-es számú, A XX. LEVÉLTÁRI NAP MEGVALÓSÍTÁSÁRA – SZEMELVÉNYEK A HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSOK LEGÚJABB EREDMÉNYEIBŐL elnevezésű támogatási szerződés alapján vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatásként 200 000 forintot biztosította a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának szakmai rendezvényére. Az intézmény a megítélt összeget a támogatási szerződésnek megfelelően csoportos étkeztetés költségeire használta fel.
 
 
A 2019. november 11-én megrendezett tudományos tanácskozásnak a kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota kiállítóhelye adott otthont. Rendezvényünk több mint félszáz főnyi hallgatóságát a helyi és vidéki társintézmények tudományos munkatársai, diákok, a megyei honismereti mozgalom tagjai, a helytörténet iránt érdeklődő megyei és városi közönség alkották. Fentiek alapján, így elmondható, hogy konferenciánk témaválasztást tekintve szakmailag indokoltnak, megvalósítása vonatkozásában pedig sikeresnek tekinthető.
 
A rendezvény elektronikus formában készült meghívóján a támogatási szerződés PR kötelezettségének megfelelően feltüntetésre került az NKA teljes neve és emblémája (ennek igazolására, valamint az előadók és témáik ellenőrizhetősége érdekében a meghívó egy példányát csatoltan megküldjük). A rendezvényről készült részletes ismertető (leírás és képek) közzétételre került az intézmény (elérhetősége: www.mnl.gov.hu/bkml) honlapján, illetve a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon.
 
 
A nyitóelőadás a Kecskemét Dózsa György úti impozáns Mária szobor történetét mutatta be. Az érdeklődők a továbbiakban előadásokat hallhattak Petőfi Sándor 1848-as választási kudarcáról és az azt kísérő országos botrányról, valamint a mai megyeszékhely gazdaságát ért 19. századi természeti és pénzügyi jellegű csapásokról, hatásaikról, továbbá a kecskeméti gyógypedagógia kezdeteiről, annak sikereiről, illetve nehézségeiről.
 
 
Az idei esztendőben ünnepeljük II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásnak 315-ik évfordulóját, ennek kapcsán esett szó a vezérlő fejedelem bajai emlékezetéről. 100 esztendővel ezelőtt történt, hogy a tanácsköztársaság vezetése az 1919 nyarán elszenvedett katonai vereségeit követően ártatlan állampolgárok túszul ejtésével igyekezett a belső rendet fenntartani a nagyvárosokban. Az elhangzott előadásban a kecskeméti túszok sorsáról esett szó. A Kalocsai Iskolanővérek intézményhálózata is komoly károkat és veszteséget szenvedett a II. világháború során, amelyről a rendezvényen szintén szó esett. A záró referátum az evangélikus hitélet korlátozásának folyamatát tárta elénk. (A tervek szerint előadás hangzott volna el Bács-Kiskun megye 1950-60-as évekbeli egészségügyi helyzetéről is, a referátumot tartó munkatársunk jogviszonya levéltárunkban 2019. szeptember 30-án megszűnt, új munkabeosztása viszont nem tette lehetővé számára referátumának megtartását, ennek pótlásra került be a programba a Petőfi Sándorral kapcsolatos előadás.)
 
Kecskemét, 2019. november. 26.
 
dr. Gyenesei József
levéltár-igazgató

Utolsó frissítés:

2020.01.06.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges