Szakmai beszámoló (204111/04323 sz. pályázat)

2021.07.23.

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a levéltárunk által igényelt 398 272 Ft-ból a 204111/04323 számú támogatási szerződés alapján 100%-os intenzitású támogatást nyújtott, összesen 398 272 Ft értékben a Bács-Kiskun Megyei Levéltár megpályázott feudális kori dokumentumainak a restaurálására. A támogatásból az előírásoknak megfelelően a restaurátori tiszteletdíjat egyenlítettük ki.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény többek között rendelkezik a levéltárak azon feladatáról, miszerint e közgyűjteményeknek kötelezettsége a maradandó értékkel rendelkező iratok megőrzése, hogy az „épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon” [1.§ b)]. Ugyanezen törvény előírja, hogy a levéltárak az őrizetükben lévő anyagok konzerválásáról, szükség szerint restaurálásáról is gondoskodnak [13.§ f)].

A dokumentumok restaurálását az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. munkatársai végezték. Az elvégzett állományvédelmi munkák részleteinek bemutatását, valamint annak kezdetén, illetve befejezése után készített fotódokumentációt tartalmazó leírás e szakmai beszámoló mellékletét képezi.

A restaurálási munkák eredményeként sikerült Katona József: Jeruzsálem pusztulása (1814) kéziratát (MNL BKML XIV. 15.), a kecskeméti ezredesi laktanya (Obester-ház) (1704) tervrajzát (MNL BKML XV. 15. a. 352.), Toth Máriás végrendeletét (a harmadik legrégibb megmaradt végrendelet Kecskemétről) 1678 (MNL BKML IV. 1504. v.), a kecskeméti csizmadia céhlevelét 1800 (MNL BKML IX. 6.),a kecskeméti lakatgyártó céhlevelét 1747 (MNL BKML IX. 6.), gr. Wesselényi Ferenc nádor levelét 1659 (MNL BKML IV. 1504. o.), gr. Rákóczi Erzsébet levelét (MNL BKML XIV. 1504. o.) megtisztítani, savmentessé tenni, a rongálódásokat az állományvédelmi szakmai kritériumok alapján kijavítani: vagyis megfelelő állapotba hozva konzerválni e maradandó értékű, pótolhatatlan forrásértékkel bíró dokumentumokat. Tapasztalataink alapján a restaurálással a történeti értékű iratok szakszerű megőrzése eredményesebbé, mindennapi használatuk, kezelésük egyszerűbbé vált.

Az NKA támogatásból restaurálási célra elnyert pályázat beszámolóját (leírást és fotókat) az előírásoknak megfelelően levéltárunk a saját honlapján is megjelenítette. (http://mnl.gov.hu/bkml)

 

 

A restaurált dokumentumok elhelyezése:

 

MNL XIV. 15. Katona József drámaíró, kecskeméti főügyész iratai 1811-1830 (1943)

1. sorozat, K.J. 2., Katona József: Jeruzsálem pusztulása című szomorú játéka. kézirat, 1814., 88 pagina

Katona József tér, 17. terem, 2. állvány, 9. polc 1. nagydoboz

 

MNL BKML XV. 15. a Tervrajzok gyűjteménye. Kecskeméti épületek tervrajzai 1741-1999

37. téka, Ezredesi lak (Obester-ház), 352. Ezredesi laktanya (év nélkül, 1804?) /Helyszínrajz, metszet, alaprajz/

Katona József tér, 3. terem (Iroda), 2. szekrény (páncél), 2. fiók

 

MNL BKML IV. 1504. v Kecskemét Város Tanácsának iratai. Végrendeletek 1655-1855

Toth Máriás végrendelete 1678. (Harmadik legrégibb megmaradt kecskeméti végrendelet.)

Katona József tér,7. terem, 5. állvány, 9. polc, 1. nagydoboz

 

MNL IX. 6. A Kecskeméti céhek iratai 1557-1861

A kecskeméti „lakat gyártó” (lakatos) mesterek céhlevele 1747.

A kecskeméti csizmadia céhlevél 1800.

Katona József tér, 1. terem, 1. szekrény (páncél), 5. fiók

 

MNL BKML IV. 1504. o. Kecskemét Város Tanácsának iratai. Földesúri szolgáltatások iratai 1599-1837 (1854), 5. nagydoboz

2. sorozat, 20. gróf Wesselényi Ferenc (1605-1666) nádor levele 1659.

2. sorozat, 18. gróf Rákóczi Erzsébet (1654/55-1707) levele 1691. (II. Rákóczi Ferenc fejedelem távoli rokona)

Katona József tér, 7. terem, 5. állvány, 5. polc, 5. nagydoboz

 

 

dr. Gyenesei József

levéltár-igazgató

Utolsó frissítés:

2021.07.23.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges