Levéltárunk egyik "kincséről" jelent meg cikk az Indexen

2019.11.20.

Újabb cikk jelent meg a Mi vidékünk sorozatban az Index portálon az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára közreműködésével. Most levéltárunk egyik legféltettebb "kincséről" készült írásos beszámoló.

Mikszáth Kálmán A beszélő köntös c. regényét ihlető dokumentumról van szó. Egy 1668-1670 között íródott robotlajstrom lapja közül került elő az eredeti 1596-os irat másolataként.

Kiss Eszter újságíró cikke, Bődey János fotóival itt olvasható:

 https://index.hu/kultur/2019/11/20/beszelo_kontos_kecskemet_torok/

 

A dokumentumról készült leirat, alább pedig a szkennelt másolata:

 

Mikszáth Kálmán: „A Beszélő köntös”című regénye forrás alapjának leirata

In anno 1596. Midőn az harmadik Mahumet fényes Török Császár Constantinápolyból nagy erövel és sok néppel kiindúlt volna, úgy hogy Eger várát megszállaná, és mikoron érkezett volna Szegedde, az Kecskeméti polgárokat elében hivatván, Alpárhoz vittenek száz ökröt, hatszáz juhot, tizennégy szekér kenyeret, mellyet az Császár igen keszene, adván nekiek Háromszáz aranyat, Csauzt is kérnek vala pedig az Polgárok, de az Császár nekiek nem ada, hanem egy Köntöst adott vala, meghagyá hogy ha valaki háborgatni akarná őket, az Köntöst mutatnák meg annak, az polgárok megköszönék, és haza jövének. Midőn valami sereget láttanak volna jönni Szeged felől, az Biró az Köntöst reá vévén, az Tizenkét Tanácscsal együtt kiülvén, az sereget úgy várták. Midőn a Törökök elérkeztenek volna, látván az birón az Köntöst, lovaikról leugrándozva térden az biró eleibe menvén, az Köntöst csókollyák ha az Biró megengette, ott háltak magok költségén, és ha penig meg nem engette, elébb állottak.” (A hiányzó részekkel is pótolt teljes szöveg.)

bkmlbkml

 

 

Utolsó frissítés:

2019.11.20.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges