„Legyél krónikás!” címmel pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Levéltár

2024.03.28.

 

„Legyél krónikás!” címmel pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Levéltár. „Elmesélem 1000 szóban” kategóriában középiskolás diákok, „E-emlék” kategóriában pedig felnőttek jelentkezhetnek.

A Magyar Nemzeti Levéltár részletes pályázati felhívásai az alábbiakban olvashatók.

 

„Elmesélem 1000 szóban” - pályázati felhívás középiskolás diákok számára

A Magyar Nemzeti Levéltár nemcsak intézmények, hivatalok iratait gyűjti, de az egyének és közösségek, köztük a fiatalok, a 10–18 éves korosztály történeti értékű emlékeit is szeretné megőrizni. A „Legyél krónikás!” című pályázat „Elmesélem 1000 szóban” programja lehetőséget nyújt arra, hogy személyes, családi, iskolai élményeitek rögzítése egykor majd a történetkutatás forrása legyen.  Ünnepek, családi események, iskola, lakókörnyezet, szokások, néprajzi hagyományok, legendák – sokféle téma érdemes a megörökítésre a Krónikások számára!  A pályázatokban a szülők, nagyszülők, rokonok által felelevenített – „szájhagyomány” útján fennmaradt – történeteket is meg lehet osztani! Kulcsszó: visszaemlékezés és történetírás.

 

Főbb tudnivalók:

 • pályázni egyénileg lehet a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályamunka elektronikus beküldésével.
 • a pályázók köre: 10–18 éves diákok, a középiskola befejezéséig
 • a pályázat beküldése: elektronikus formában (e-mailben) a következő címre: kronikas@mnl.gov.hu
 • formai követelmények: Terjedelem: maximum 1000 szó (a szövegszerkesztő megfelelő funkciójával számolva – MS Word: Véleményezés/Szavak száma), illusztrációkkal (max. 5 db, a szöveg végén, megfelelő képaláírással), A/4, sorkizárt, Times New Roman 12-es betűtípus, 1,5-ös sortávolság.
 • a pályázatokat címlappal kérjük ellátni, amelyen a következő adatokat kell rögzíteni: a pályázat címe, a pályázó neve, iskolája, osztálya, a felkészítő tanár neve és e-mail címe, a vármegye feltüntetése.
 • fontos: az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a vármegye nevét, a pályázati kategória megnevezését (diák) és a pályázó nevét. Pl.: Hajdú-Bihar – Diák – Minta Gáspár. A beküldött pályamunkát tartalmazó file elnevezésének is ezeket az adatokat kell tükröznie rövidített formában. Pl.: Hajdu_D_Minta_Gaspar.doc
 • a pályázó a dolgozat beadásával elfogadja a pályamunka feltételeit és elbírálásának módját, valamint azt, hogy a pályázat kiírója a beérkezett pályamunkákat archiválja, kutathatóvá teszi, publikálhatja.
 • pályázat beadási határideje: 2024. április 5-e és május 10-e között. A beküldési határidőn túl érkező pályamunkák nem vehetők figyelembe.
 • az elbírálás menete: a kiíró a felkért zsűri szakmai véleménye alapján hozza meg döntését. A beadott pályamunkák bírálata több korcsoportban történik. A vármegyénként a három legjobbnak ítélt pályamű elismerésben részesül.
 • minden résztvevő a pályázat lezárásától számított 30 napon belül e-mailben értesítést kap az illetékes vármegyei levéltártól az eredményről.
 • az ünnepélyes eredményhirdetésről a résztvevők ugyancsak a vármegyei levéltártól kapnak információt.
 • a pályázat lezárását követően a beérkezett pályázatokat a levéltár megőrzi.

 

„E-emlék” - pályázati felhívás a felnőttek számára

A Magyar Nemzeti Levéltár pályázatot hirdet személyes és közösségi, családtörténeti vagy helytörténeti tárgyú emlékek témakörében. A Magyar Nemzeti Levéltár nemcsak intézmények, hivatalok iratait gyűjti, hanem egyének és közösségek történeti értékű emlékeit is. A XXI. században egyre gyakoribb, hogy digitális formában rögzítjük élményeinket vagy kutatásainkat, s erre szeretnénk ösztönözni az érdeklődőket is pályázatunkkal. A pályázók közkinccsé tehetik emlékeiket, életük emlékezetes eseményeit, bemutathatják helytörténeti kutatásaik eredményeit is e szubjektív pályamunka keretében. Tárják fel, írják meg családjuk, környezetük történetét, iskolájuk, templomuk, közösségük históriáját, s e történetek elektronikus formában a levéltárak őrizetébe kerülhetnek.

A pályázat kulcsszava a visszaemlékezés. Helytörténeti (gazdaság, művészet és intézmény) és családtörténet tárgykörben lehet pályázni. Cél a település vagy a család életében fontos események, intézmények, folyamatok bemutatása.

 

Főbb tudnivalók:

 • pályázni egyénileg lehet, bármely eredeti emlék-, ismeret- és tényanyagot feltáró kézirat beküldésével.
 • a pályázók köre: 18 év feletti, történetírással hivatásszerűen nem foglalkozó személyek
 • a pályázatokban visszaemlékezéseket várunk a pályázó és családja, települése fontosabb, emlékezetesebb eseményeiről, folyamatairól (családi események, iskolai, munkahelyi emlékek, évfordulók, ünnepek, szokások, a település érdekes épületei, műemlékei, történetek a hétköznapi életből, a településhez kötődő legendák, néprajzi hagyományok). A visszaemlékezések megírásához eredeti írott vagy képi források felhasználása a pályázatok értékelésénél előnyt jelent.
 • a pályázat beküldése: elektronikus formában (e-mailben) a következő címre: emlek@mnl.gov.hu
 • formai követelmények: minimum 5, maximum 10 oldal, illusztrációkkal (max. 5 db, a szöveg végén, megfelelő képaláírással), A/4, sorkizárt, Times New Roman 12-es betűtípus, 1,5-ös sortávolság. A pályázatokat címlappal kérjük ellátni, amelyen a következő adatokat kell rögzíteni: a pályázat címe, a pályázó neve, lakcíme, e-mail címe, foglalkozása, a vármegye feltüntetése.
 • fontos: az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a vármegye nevét, a pályázati kategória megnevezését (felnőtt) és a pályázó nevét. Pl.: Komárom-Esztergom – Felnőtt – Minta Gáspár. A beküldött pályamunkát tartalmazó file elnevezésének is ezeket az adatokat kell tükröznie rövidített formában. Pl.: Komarom_F_Minta_Gaspar.doc
 • a pályázó a dolgozat beadásával elfogadja a pályamunka feltételeit és elbírálásának módját, valamint azt, hogy a pályázat kiírója a beérkezett pályamunkákat archiválja, kutathatóvá teszi, publikálhatja.
 • pályázat beadási határideje: 2024. április 5-e és május 10-e között. A beküldési határidőn túl érkező pályamunkák nem vehetők figyelembe.
 • az elbírálás menete: a kiíró a felkért zsűri szakmai véleménye alapján hozza meg döntését. A vármegyénként a 3 legjobbnak ítélt pályamű elismerésben részesül.
 • minden résztvevő a pályázat lezárásától számított 30 napon belül e-mailben értesítést kap az illetékes vármegyei levéltártól az eredményről.
 • az ünnepélyes eredményhirdetésről a résztvevők ugyancsak a vármegyei levéltártól kapnak információt.
 • a pályázat lezárását követően a beérkezett pályázatokat a levéltár megőrzi.

Utolsó frissítés:

2024.04.02.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges