Általános tájékoztatás

 

A levéltár - a tudományos kutatók kiszolgálása mellett - az őrizetében lévő iratokból adatokat szolgáltat. Az adatszolgáltatás lehet tartalmi kivonat vagy hiteles másolat. A kutatószolgálat egyéni ügyfelek és hivatalok, közintézmények megkeresése alapján egyaránt végez kutatásokat. A levéltárat a kérelmezők a legtöbb esetben nyugdíjbiztosítási ügyekkel (munkaidő, jövedelem igazolás), hagyatékkal, kárpótlással, tanulmányi végzettség igazolásával kapcsolatos kérelmekkel és ingatlanok építési tervdokumentációjának felkutatása ügyében keresik fel. Az egyes ügytípusok intézését a levéltár szervezeti egységei az alábbi megosztásban végzik:

 

Munkaidő igazolások

Az 1950 utáni szolgálati jogviszony igazolása megyei és kecskeméti illetékességben: 6000 Kecskemét - Központ, Klapka utca 13-15. szám alatti székhelyünkön, továbbá Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza és Baja városok illetékességi területén helyben a levéltár telephelyein történik.

Az 1950 előtti, illetve az önálló gazdasági tevékenységet végző (iparosok, kereskedők, tanoncok) ügyfelek szolgálati jogviszony igazolásával kapcsolatos megkereséseket 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.. szám alatti telephelyünkön intézzük.

 

Földügyi nyilvántartás

Levéltárunk őrizetében az 1973-at megelőző időszakból, Kecskemét Körzeti Földhivatal illetékességi körébe tartozó ingatlanok tulajdoni lapjai (telekkönyvi betétei) találhatók meg.
Illetékes ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

 

Kárpótlás, szövetkezeti részarány kiadás, tagosítás

Illetékes ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét Klapka utca 13-15.

 

Ingatlanok tervdokumentációi

Kecskemét város illetőségi területén: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
Baja, Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza városok illetőségi területén: a helyi részlegeknél
Megyei területi hatáskörben: 6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.

 

Építéshatósági esetek (építési, bontási engedélyek, műszaki átadás, stb.), ingatlan-kisajátítási ügyek

Illetékes ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét Klapka utca 13-15 .

 

Hagyatéki ügyek, gyámhatósági eljárások

Illetékes ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét Klapka utca 13-15.

 

Tanulmányi végzettségre vonatkozó ügyek

Illetékes ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét Klapka utca 13-15.

 

Ügyfélszolgálati kutatás megkeresésre indul, amely történhet személyesen, postai úton, e-mailben. A postai úton vagy elektronikusan történő megkeresésekhez űrlapok letölthetők*.

Telefonos megkereséssel a levéltár munkatársai információkat adhatnak, ügyindításra irányuló kérelem azonban nem kezdeményezhető.
A kérelmező (mint természetes személy) csak a rá vonatkozó ügyekben kezdeményezhet levéltári kutatást, a vonatkozó egyéb jogszabályok (adatvédelmi törvény, családjogi törvény, közigazgatási eljárásról szóló törvény, stb.) figyelembe vételével. A megkeresés során az ügyfél meghatalmazás útján is eljárhat, ez esetben a meghatalmazottnak be kell mutatni az írásos meghatalmazási megbízást. A levéltár a megkeresés napjától számított 22 napon belül köteles intézkedni, ha az eljárásra vonatkozó egyéb jogszabály másként nem rendelkezik.

 

*Ügyfélszolgálati űrlapok letöltése itt!