Castellum Chaba. Egy 500 éves magyar nyelvű levél és a csabai várkastély

2021.10.20.
2021-ben emlékezhetünk az első ismert Csabán kelt, magyar nyelvű oklevél megszületésének 500. évfordulójára. 1521-ben, Szent László napján írta meg Ábránffy Péter ezt a nyelvemléket. Az MNL Békés Megyei Levéltára konferenciával emlékezett erre az évfordulóra, 2021. október 15-én. Az Ábránffy-családdal kapcsolatban a csabai kastélyról és annak 1556-ban történt pusztulásáról is tájékoztattuk Békéscsaba érdeklődő közönségét. A rendezvénynek közel száz vendége volt a békéscsabai városháza dísztermében. A jelenlevők középkori és kora újkori kéziratok részleteit is láthattak a vetítővásznon Csabáról és a csabai castellumról, és az eddig ismert szakirodalomhoz képest újdonságokat is hallhattak. Előadóink: Halmágyi Miklós (MNL BéML), Papp Sándor (SZTE BTK tanszékvezető egyetemi tanár), Almási Tibor (SZTE BTK tanszékvezető docens), Bácsmegi Gábor (a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum régésze, Kertész Róbert (a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze), Kopeczny Zsuzsanna (temesvári Bánsági Nemzeti Múzeum régésze.)
 

Köszönet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának, amiért rendezvényünket támogatta, és biztosította a városháza dísztermét a konferencia megtartására!
 
 
Vendégeink számára meglepetéssel is készültünk:
Rendezvényünk vendégei az első szekció végén zenés kisfilmet tekinthettek meg. A kisfilmben Az Úr csodásan működik kezdetű dal hallható, miközben békéscsabai vonatkozású képeket csodálhatunk meg. A képek olyan sorrendben követik egymást, hogy összhangba kerülnek a dal szövegével. A filmben felvillanó kézirat a csabai castellum egyik forrása, és szemlélteti Levéltárunk külföldi kapcsolatait. MV SR, SNA, f. HMBK, Aut. prot. č. 11, fol. 124
https://www.youtube.com/watch?v=jd1bAEdTpms
William Cowper költeményét Vargha Gyuláné (Szász Póla) fordította magyarra.
Dallam: Maár Margit.
Köszönet Varga Tamás alpolgármesternek és kollégáinak a film menedzseléséért, a Békéscsabai Médiacentrumnak a film megvalósításért!
 

 

Utolsó frissítés:

2021.10.20.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges