Vezetők

A Magyar Nemzeti Levéltár magasabb vezetői és vezetői feladatokkal megbízott munkatársai

Főigazgató
dr. Szabó Csaba
+36 1 225 2804

Általános főigazgató-helyettes
dr. Mikó Zsuzsanna
+36 1 225 2814

Országos levéltári főigazgató-helyettes
dr. Rácz György  
+36 1 225 2830

Megyei főigazgató-helyettes
dr. Ö. Kovács József
+36 1 225 2890

Gazdasági Igazgatóság

Janota Gabriella
m. b. gazdasági igazgató
+36 1 225 2887
 

A főigazgató közvetlen irányítása és felügyelete alatt működő szervezeti egységek

Főigazgatói Titkárság

dr. Németh László Sándor
titkárságvezető
+36 1 225 2855

Közművelődés és Közönségkapcsolat:
Farkas Andrea
főlevéltáros
+36 1 225 2859

Sajtókapcsolat:
Molnár Tímea
sajtó- és kommunikációs referens
+36 1 225 2816
 

Jogi, Humánpolitikai és Munkaügyi Főosztály

dr. Medveczky Viktória
főosztályvezető
+36 1 225 2864
 

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Uniós Projektek Igazgatósága

Szatucsek Zoltán
igazgató
+36 1 437 2665


Informatikai és E-levéltári Osztály

Lux Zoltán
osztályvezető
+36 1 437 2688

 

Az általános főigazgató-helyettes felügyelete alatt működő szervezeti egységek

Szakmai Koordinációs Központ

dr. Németh László Sándor
m.b. főosztályvezető
+36 1 225 2855

Módszertani, Továbbképzési és Iratkezelés-felügyeleti Koordinációs Osztály

Keresztes Csaba
főosztályvezető-helyettes
+36 1 225 2880
 

Állományvédelmi és Reprográfiai Osztály

Czikkely Tibor
osztályvezető
+36 1 437 2697

 

Az országos levéltári főigazgató-helyettes felügyelete alatt működő szervezeti egységek

Országos Levéltár

1945 előtti Kormányszervek Főosztálya

dr. Németh István
főosztályvezető
+36 1 225 2810

1945 utáni Politikai Kormányszervek és Pártiratok Főosztálya

Germuska Pál, PhD
főosztályvezető
+36 1 225 2895

Magánlevéltárak és Gyűjtemények Főosztálya

dr. Laczlavik György
főosztályvezető
+36 1 225 2838

Kutatószolgálati, Tájékoztatási és Levéltártudományi Szakkönyvtári Főosztály

dr. Völgyesi Zoltán
főosztályvezető
+36 1 225 2857

Gazdasági Levéltári Főosztály

dr. Csízi István
főosztályvezető
+36 1 437 2682

 

Gazdasági igazgató közvetlen irányítása és felügyelete alatt működő szervezeti egységek

Tervezési és Kontrolling Főosztály

Janota Gabriella
tervezési és kontrolling főosztályvezető
+36 1 225 2887
 

Pénzügyi és Számviteli Főosztály

Sipos Ágnes
pénzügyi főosztályvezető
+36 1 225 2894
 

Műszaki Főosztály

Vizsy József
főosztályvezető
+36 1 225 2877