Egy falusi plébános hagyatéka

2019.10.18.

A szóban forgó személy Kelemen Tamás, závodi plébános, aki 1731. november 16-án[1] született Pozsonyban. A gimnázium elvégzése után Pécsett lett a papi szeminárium növendéke, ahol filozófiát, teológiát és egyházjogot hallgatott. 1755. január 12-én szentelték pappá, majd egy hónap múlva a Baranya megyei Márokra került plébánosként. Értelmes, lelkiismeretes lelkipásztornak tartották itt, azonban személyében kifogásolták, hogy a magyar nyelvben nem jeleskedett, sőt soha nem is tanulta meg azt rendesen. Öt év elteltével, 1760 februárjában a svábok lakta Závodra helyezték, jóllehet beiktatására csak két év múlva került sor. Závodra érkezve első feladata a korábban leégett plébániaház felújítása volt, ami 1761-re el is készült. Ezt követően 1764-ben a földesúr, és egyben kegyúr Mercy gróf támogatását élvezve a falu három romos temploma helyett új eklézsia építésébe fogtak. A négy év alatt elkészült épületet 1768-ban Wittman József pécsi kanonok áldotta meg. Kelemen plébános závodi évei alatt került Rómából Závodra Szent Benedek vértanú ereklyéje 1777-ben. A Szent díszruhába bújtatott földi maradványa ma is a Keresztelő Szent Jánosnak titulált templomban tekinthető meg, a 14 segítő Szent tiszteletének ajánlott mellékoltár alatt elhelyezett üvegkoporsóban. Kelemen Tamás Závodon 27 évet töltött el plébánosként a hívek megelégedésére. Munkáját 1776-tól segítette káplánként egy ferences szerzetes, akinek a feladata a kisvejkei leányegyház pasztorálása volt. Halála előtt a művelt plébános végrendeletet készített, mely levéltárunk őrizetében van. A nemesi közgyűlés iratai között található végrendelet első változata jóval a pap halála előtt, 1781-ben keletkezett, majd 1786-ban nyert végső formát. A závodi halotti anyakönyvi bejegyzés szerint 1787. július 3-án temették el a tudós plébánost, akinek végrendelete végrehajtásához a leltár már ez előtt néhány nappal, június 30-án elkészült.

Kelemen Tamás plébános latin nyelvű testamentumában elsőként földi maradványainak méltóképpen való eltemetéséről úgy rendelkezett, hogy azt a szokott egyházi szertartás szerint helyezzék végső nyugalomra a templom szentélye alá épített kriptába. 1760-tól Závodon szerzett jövedelmei terhére évi négy mise mondását hagyta meg, egyet a saját maga, egyet-egyet néhai édesanyja és édesapja, a negyediket pedig barátai, ellenségei és jótevői lelki üdvére rendelve el. Ezután könyveivel kapcsolatban azt a végső döntést hozta, hogy az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben szereplő köteteken kívüli darabokat adják el, a befolyó összeg, pedig Barbara nevű nővérére és unokahúgára, Juliannára szálljon, miképpen a leltárba foglalt ingóságok is. A végrendelet beteljesítésével kapcsolatban azonban az egyházmegye, Nunkovics György általános helynök személyében törvényes okokra hivatkozva kifogást emelt, így maradt Závodon például a bibliofil plébános tekintélyes könyvtára, ami a 150 tételes jegyzék szerint több mint 300 kötetből álló, túlnyomó többségben egyházi témájú gyűjtemény lehetett, de a tulajdonos széleskörű érdeklődését bizonyítva földrajzi, történeti, orvostudományi, építészeti, nyomdászattal foglalkozó műveket is magában foglalt.

A továbbiakban közöljük az ingóságokról felvett latin nyelvű inventáriumról készített képeket, majd annak fordítását az eredeti forrás szerinti bontásban. Ez alapján bepillantást nyerhetünk egy falusi plébános életébe hétköznapi használati tárgyain -melyek közül néhány nehezen azonosítható-, továbbá ruhaneműin, bútorain, valamint a plébániához tartozó kiszolgáló helyiségekben, azaz pincékben és konyhában feljegyzett holmikon és jószágokon keresztül.

 

Kelemen Tamás elhunyt závodi plébános tulajdonában lévő tárgyak jegyzéke

 

1. Nagyobb asztal két székkel 1 db

2. Pohárszék 1 db

3. Ágy keményfából 1 db

4. Ágytakaró 2 db

5. Pulpitus könnyű fából 1 db

6. Kanapé 1 db

7. Bőrszék 15 db

8. Óra fából 2 db

9. Pléhedény a szenteltvíz számára 2 db

10. Bronz gyertyatartó 2 db

11. Éjjeli lámpás 1 db

12. Festett képek 19 db

13. Tükrök 2 db

14. Feszület 3 db

15. Faragott fabot 1 db

16. Kortina 18 db

17. Egy alkalmatosság az üvegek tárolásához 1 db

18. Egy réz borhűtő 1 db

19. Sárgaréz pohár 1 db

20. Palack 2 db

21. Kisebb és nagyobb butéliák 21 db

22. Nagyobb és kisebb poharak 30 db

23. Egy pár cipő

24. Két pár csizma

25. Kés 16 db

26. Ólmozott ezüstből 12 db kanál

27. Ólmozott ezüstből 3 db sótartó

28. Üveg sótartó 2 db

29. Faeszköz az asztalhoz tartozó dolgok összenyomására 1 db

30. Íróasztal 2 db

31. Asztalterítő 1 db

32. Terítő a pohárszékre 1 db

33. Kávéscsésze 6 db

34. Ólmozott ezüst kávéskancsó 1 db

35. Ón cukortartó 1 db

36. Vánkos 4 db

37. Derékalj 3 db

38. Dunyha 2 db

39. Lepedő 7 db

40. Szalmazsák 2 db

41. Asztali óra vulgo Noctuhr 1 db

42. Szekrényke 1 db

43. Nadrág 2 db

44. Köpeny 1 db

45. Reverenda 6 db

46. Nyári palást 1 db

47. Díszköpeny 1 db

48. Csuha 1 db

49. Téli kesztyű 1 db

50. Téli kalap 1 db

51. Német ruha 2 db

52. Mellény 2 db

53. Hálóruha 1 db

54. Öv 5 db

55. Kalap 1 db

56. Gallér 5 db

57. Távcső 1 db

58. Lámpás 1 db

59. Egy pár kapocs

60. Bronz gyertyatartó gyertyakoppantóval 1 db

61. Süveg 3 db

62. Csuklya 5 db

63. Egy nagyobb szekrény a fehér ruhák, vagy albák tárolására 1 db

64. Nagyobb abrosz 7 db

65. Kisebb abrosz 31 db

66. Egy pár kapca

67. Hálósipka 2 db

68. Keszkenő 4 db

69. Kendő 5 db

70. Szalmatányér 5 db

71. Egyházi palást 1 db

72. Német egyházi ruha 1 db

73. Különböző bélyegek

74. Néhány öl szövet

75. Párnahuzat 7 db

76. Néhány öl kék szövet

77. Téli fejfedő 1 db

78. Gatya 14 db

79. Könyvespolc könnyű fából 4 db

80. Pléhszelencék 3 db

81. Irományokat tartalmazó szekrény könnyű fából 1 db

82. Cserépkorsó 7 db

83. Földgömb 1 db

84 Árnyjáték 1 db

85. Kosár 2 db

86. Ezüstkés 6 db

87. Ezüstkanál 6 db

88. Bizonyos csodás pléheszköz

89. Majdnem új fedett szekér 1 db

90. Használt fedett szekér 1 db

91. Parasztszekér 1 db

92. Játékasztal keményfából 1 db

93. Asztal könnyű fából 1 db

94. Cserépeszközök tárolására polc

95. Két fekete ló

96. Kettő hétköznapi hám

97. Kettő ünnepi hám

98. Tehén 2 db

99. A lovak itatására alkalmas dézsa 1 db

100. Nagyobb disznó 8 db

101. Kisebb malac 4 db

102. Gyaloghintó 1 db

103. Nyomdászati eszközök

 

A plébániaház padlóján található

104. Lisztesláda 1 db

105. Keményfából készült láda a fekete ruhák tárolására 1 db

106. Üres láda 1 db

107. Ágy 2 db

108. 40 öl szövet

109. Vánkos 8 db

110. Dunyha 2 db

111. Lepedő 6 db

112. Téli díszköpeny 1 db

113. Rosta 1 db

114. Kisebb és nagyobb teknő 7 db

115. Ostyasütő 1 db

116. Zsákok 5 db

117. Pléhlámpás 1 db

118. 1 db egész kősó

119. Zab 5 mérő

120. Tiszta búza 42 mérő

121. Kétszeres 15 mérő

122. Az istálló padlóján 23 mérő rozs

 

A pincében

123. Teli hordó 8 db:

1. 5 akós[2]

2. 5 akós

3. 5 akós

4. 6 akós

5. 5 ¾ akós

6. 5 és ¾ akós

7. 3 és ¾ akós

8. 5 és ¾ akós

Üres hordók:

124. Hét vasabroncsos üres hordó 28 db

125. Kisebb és nagyobb faabroncsos üres hordó 28 db

126. Mosóteknő 1 db

 

A nagyobb pincében

1. 25 akós vasabroncsos teli hordó 20 db

2. 2 db faabroncsos, 10 ¼ akós teli hordó

3. 3 db vasabroncsos üres hordó

4. 2 db kisebb fapánttal kötött hordó, melyek közül az egyik 1 akós, a másik ¼ akós

5. 2 db láda a tej és gyertya tárolására

6. 2 db hordó a káposzta tartósítására

7. 2 db kis edény a vaj számára

 

A konyhában

1. Nagyobb és kisebb fazekak 12 db

2. Rostély 1 db

3. Serpenyő 3 db

4. Tányér, edények és egyéb konyhai eszközök ónból 60 font[3]

5. Egy vas pecsenyesütő

 

Pénzek felsorolása

1. Egy egész németalföldi arany 13 forint 20 krajcár értékben

2. Fél németalföldi arany 6 forint 40 krajcár értékben

3. 9 körmöci arany 40 forint 30 krajcár értékben

4. 1 császári arany 4 forint 30 krajcár

5. 2 db arany keresztelő Szent Jánossal 8 forint 44 krajcár értékben

6. 7 db kétforintos, 14 forint értékben

7. 1 forintos 3 db, 3 forint értékben

8. 20-as 54 forint értékben

9. 10-es 11 forint értékben

10. Máriásban 147 forint 54 krajcár

11. Hetesben 70 forint 95 krajcár

12. Garasban 17 forint 42 krajcár

Összesen 391 forint 55 krajcár

 

A jegyzék készült Závodon, 1787. június 30-án, a következő személyek jelenlétében.

Nunkovics Antal, apari plébános, völgységi kerületi esperes

Perczell Ignác, Tolna vármegye szolgabírája

Hajós Sámuel esküdt

Inda János, teveli plébános

Springsfeld Mihály, adószedő

 

Forrás: MNL TML IV/1.b. Tolna vármegye nemesi közgyűlésének iratai 687/1788

Kelemen Tamás portréjának forrása: http://regmult.blogspot.com/2018/06/a-zavodi-keresztelo-szent-janos-templom.html

Készítette: Maul-Link Dóra főlevéltáros[1] Brüsztle, J.: Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis 3. kötet p.689. A cikket illusztráló portrén 1725-ös születési dátum olvasható.

 

 

 

Utolsó frissítés:

2019.10.18.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges