45. Helytörténeti Pályázat kiírása

2016.03.05.
45. Helytörténeti Pályázat kiírása

A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület szakmai együttműködésével, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Tolna Megyei Önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltsége, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara és a Rotary Club Szekszárd támogatásával pályázatot hirdet.

A meghirdetett pályázatra beküldhető a megye történetének bármely korszakát érintő, a politikai-, gazdasági-, oktatási-, kulturális-, közművelődési-, egészségügyi-, igazságszolgáltatás területéről, hivataláról, intézményéről, vállalatáról, üzeméről, fontosabb vállalkozásáról, jelesebb személyiségéről írott tanulmány.

A javasolt témák a nagy országos, illetve megyei jelentőségű évfordulókhoz, személyekhez, eseményekhez kötődnek. 2016-ban az I. világháború történetének 100., az 1956-os forradalom 60., Széchenyi István születésének 225. évfordulója ad alkalmat a megemlékezésre.

Külön felhívjuk a pályázók figyelmét a megyei vonatkozású évfordulókra pl.: születési évfordulók: C. Florimund Mercy, a németek betelepítője 350. Borbély József evangélikus lelkész 225. Herepei János történész, régész 125.; halálozási évfordulók: Merwerth Ignác jegyző és Sass István         orvos 125., Boda Vilmos lapszerkesztő, országgyűlési képviselő 100.

A közigazgatási átalakulások miatt aktuális az államigazgatás, a járások, a tankerületek témaköre.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 

1. A pályázat nyilvános, azon kortól, végzettségtől függetlenül bárki részt vehet.

2. Egykori levelezések, iratok, cikkek, falukrónikák, hitelt érdemlő adatokra épülő visszaemlékezések, levéltári, irattári vagy személyi tulajdonban lévő dokumentumok felhasználásával a pályaművek hiteles forrásokra épüljenek. Az adatokra a pályázat jegyzetében a történettudományban szokásos módon hivatkozni kell.

3. A pályázat terjedelme minimum egy ív (=40 000 n, oldalanként 28 sor, soronként 90 leütéssel, minden lapszélen 2,5 cm-es margóval, 1,25 cm-es új bekezdésekkel). Falutörténet esetén a minimális terjedelem 3 ív.

4. Egészében, vagy fejezeteiben publikált tanulmány pályázatra nem küldhető be. Szakdolgozat nem számít publikációnak.

5. A pályázatokat jeligével, egy nyomtatott példányban CD változattal együtt a MNL Tolna Megyei Levéltárába (7100. Szekszárd, Béla király tér 1. Pf. 33.) várjuk. A dolgozat címlapján a szerző neve nem szerepelhet. A pályamű mellé a jeligés feliratú, lezárt borítékban kell elhelyezni a szerző nevét, postai levelezési-, e-mail címét, telefonszámát.

 

 

A PÁLYÁZAT DÍJAI:                                     I. díj:                     80 000 Ft.

                                                            II. díj:                    60 000 Ft.

                                                           III. díj:                    50 000 Ft.

 

A pályázatot meghirdető intézmények és hivatalok által alakított zsűrinek jogában áll több I., II., III. díjat kiadni, vagy a pályaművek színvonalától függően a díjakat megosztani, esetleg visszatartani. A díjazott legjobb pályamunkák megjelenését a kiírók elősegítik, esetleg a közlés jogát megvásárolják.  A díjazásban nem részesült műveket a zsűri munkajutalomban részesítheti.

 

A PÁLYAMŰVEK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2016. szeptember 15.

A pályázatra küldött példányok - a szerzői jog fenntartása mellett - a levéltár kézirattárába kerülnek. A pályaművek 5 évig nem kutathatók, az első közlés jogát a kiíró szervek maguknak fenntartják. Közlés esetén az alkotókat szerzői díj is megilleti.

 

 

AZ EREDMÉNYHIRDETÉS IDŐPONTJA: 2016. október 28. (péntek).

Az EREDMÉNYHIRDETÉS IDŐPONTJA módosult: Az új időpont  november 25 (péntek)45. Helytörténeti Pályázat kiírása letölthető PDF formátumban.

Utolsó frissítés:

2017.06.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges