Augusztus

Decsy Sámuel: A Magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyának historiája

Bécs, 1792.

 

Decsy Sámuel (Rimaszombat, 1742Bécs, 1816)

 író, szerkesztő, orvos.

 Pozsonyban és Sárospatakon tanult, azután külföldi egyetemekre Németországba és Hollandiába ment, és ott szerezte meg doktori oklevelét. Visszatérve állandó lakhelyének Bécset választotta, ahol egyike volt azoknak a magyaroknak, akik sokat fáradoztak a nemzeti irodalom fejlesztésén, illetve a magyar nyelv terjesztésén. Különösen sokat hatott erre a második magyar nyelvű hírlap, az általa 23 éven át szerkesztett bécsi Magyar Kurir.

A lapot Szacsvay Sándor indította meg 1786 decemberében és 1793-ig szerkesztette. Őt a bécsi kancellária menesztette és 1793-ban Decsy Sámuelt nevezte ki szerkesztőnek. Szerkesztőtársa Pánczél Dániel volt.

(Forrás: Wikipédia)