Színházi élet Kecskeméten a 20. század első felében

bkml

SZÍNHÁZI ÉLET KECSKEMÉTEN A 20.SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

 

68.) A Színház című, Kecskeméten megjelent hetilap első, 1912. október 19-i számának címlapja.

Színház, 1. évf. 1. szám 1. o.

69.) Löwy Ödöm „Színházi túlkövetések” című cikke a Színház első számából.

Színház, 1. évf. 1. szám 1. o.

70.) A Színház című hetilap a színházi helyárak felemeléséről ír.

Színház, 1. évf. 1. szám 9. o.

71.) Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának határozata a városi színházat a földrengés során ért károk helyreállítási munkálataival kapcsolatban. A határozat kelte: 1913. augusztus 29.

MNL BKML IV. 1903.a Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 308/1913.

72.) Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának határozata a színházi idény változásáról és a színház bérletére vonatkozó szerződés módosításáról, 1914. február 27-én.

MNL BKML IV. 1903.a Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 55/1914.

73.) Mariházy Miklós színigazgatónak Kecskeméten 1915. szeptember 2-án kelt, a Magyar Királyi Honvédelmi Miniszterhez írt levele, melyben Neumann (Nyárai) Lajos színész katonai szolgálat alól való felmentését kéri. A színész a 302. honvéd gyalogezred 409-ik zászlóaljánál őrmesterként szolgált 1914. július 27-től megszakítás nélkül.

MNL BKML IV. 1910.a Kecskemét Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Elnöki iratok. 1780/1915.

74.) Faragó Béla, a Katona József Kör alelnöke 1916. október 15-én kelt felterjesztése a város törvényhatósági bizottságához, melyben javaslatot tesz, hogy a városi színházat Katona Józsefről nevezzék el.

MNL BKML IV. 1910.a Kecskemét Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Elnöki iratok. 26062/1916.

75.) A város törvényhatósági bizottságának határozata a színház Katona Józsefről történő elnevezésével kapcsolatban. A határozat kelte: 1916. október 30. Ugyanezen a napon fogadták el a színház helyárainak felemelését.

MNL BKML IV. 1903.a Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 226/1916. és 227/1916.

76.) A Kecskeméti Jótékony Nőegylet folyamodványa a város tanácsához, melyben kérik, hogy a rokkant katonák alapja javára 1916. április 1-jén és 2-án tartandó jótékony célú előadásra a városi színházat részükre díjmentesen engedje át.

MNL BKML IV. 1910.a Kecskemét Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Elnöki iratok. 1285/1917.

77.) Bognár Ferencnek, a színház felügyelőjének és díszletmesterének katonai szolgálat alól való felmentési kérelméhez készült adatlap. Kelt: Kecskemét, 1916. augusztus 2.

MNL BKML IV. 1910.a Kecskemét Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Elnöki iratok. 2260/1916.

78.) Bárdossy Pál színigazgató arcképe a Színház és Társaság című képes hetilap címlapján.

Színház és Társaság, 1921. november 19.

79.) A törvényhatósági bizottság határozata Bárdossy Pál színigazgatónak a színházbérlet felmondásának visszavonása iránti kérelmére. A határozat kelte: 1922. május 29.

MNL BKML IV. 1903.a Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 290/1922.

80.) A törvényhatósági bizottság határozata alapján Kecskemét évi 1000 korona tagsági díj befizetésével az Országos Színészegyesület alapító tagjai sorába lép. A határozat kelte: 1923. január 31.

MNL BKML IV. 1903.a Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 44/1922.

81.) Latabár Rezső fotója.

Kecskeméti Színház és Mozi, 1924. november 12.

82.) Molnár Aranka színésznő fotója.

Kecskeméti Színház és Mozi, 1924. november 5.

83.) Fáy Béla színész portréja.

Kecskeméti Színház és Mozi, 1924. október 29.

84.) Cseresnyés Erzsi színésznővel készült interjú a Kecskeméti Színház és Mozi című műsorújság hasábjain.

Kecskeméti Színház és Mozi, 1925. november 15.

85.) A Kecskeméti Városi Színház grafikai ábrázolása.

Kecskeméti Színház és Mozi, 1926. október 11. szám 2. o.

86.) Róna Zoltán színész arcképe.

Kecskeméti Színház és Mozi, 1926. november 20.

87.) Tóth József felelős szerkesztő a lelkes közönség támogatását kéri „Közönséghez!” című felhívásában.

Kecskeméti Színház és Mozi, 1926. november 20. Melléklet.

88.) Sárvay Rózsi színésznő portréja

Kecskeméti Színház és Mozi, 1926. november 13.

89.) Márkus Lajos színész portréja.

Kecskeméti Színház és Mozi, 1926. október 30.

90.) Mariházy Miklós színigazgató sorai „Művészi programom” címmel a Kecskeméti Színház és Mozi hasábjain.

Kecskeméti Színház és Mozi, 1926. október 16.

91.) Mariházy Miklós színigazgató rajzos arcképe (Rajzolta: Király B.)

Kecskeméti Színház és Mozi, 1926. október 11.

92.) A törvényhatósági bizottság 1927. március 30-i közgyűlési jegyzőkönyvéről készült hivatalos kiadvány, mely tartalmazza a bizottságnak a színtársulat anyagi támogatása ügyében hozott határozatát. A határozatban azonnali segélyt szavaztak meg a színtársulatnak.

MNL BKML IV. 1908.b Kecskemét Város Tanácsának iratai. Közigazgatási iratok. 13091/1927.

93.) A fenti irat mellékleteként Mariházy Miklós színigazgató által beadott jegyzék a színészek „gázsijáról”.

MNL BKML IV. 1908.b Kecskemét Város Tanácsának iratai. Közigazgatási iratok. 13091/1927.

94.) Somlyó Zoltán verse „Színház előtt... színház után... ” címmel.

Kecskeméti Színhát és Sport Élet, 1929. november 23.

95.) A Katona József színház műsorplakátja 1930. december végéről.

MNL BKML VIII. 705 A Katona József Színház (1916-ig Kecskeméti Színház) iratai. Színlapok gyűjteménye. 1930.

96.) Miklósy Imre színigazgató örömmel jelenti be Kecskemét közönségének, hogy decembertől megkezdi színtársulatával előadásai sorozatát.

MNL BKML VIII. 705 A Katona József Színház (1916-ig Kecskeméti Színház) iratai. Színlapok gyűjteménye. 1933.

97.) Színházi botrányról tudósít a Kecskeméti Közlöny 1934-ben.

Kecskeméti Közlöny, 1934. január 7.

98.) „Vége a szezonnak...”. A színházi évadról készített összegzést ifj. Joszt (később Joós) Ferenc. A 70 napos szezon alatt megtartott 115 előadást 30 000 főnyi közönség nézte végig.

Kecskeméti Közlöny, 1934. február 25.

99.) Néhány színpadkép a Bánk bán c. előadásról. 1935.

MNL BKML XIV 15. 1.d II.s KJ.25.

100.) Meghívó a Katona József Színházban bemutatott „Bánk bán” opera díszelőadására, 1936. november 11-ére. (A meghívó hátoldalán az előadás szereplői.)

MNL BKML VIII. 705 A Katona József Színház (1916-ig Kecskeméti Színház) iratai. Színlapok gyűjteménye. 1936.

101.) A Katona József Színház „Bánk bán” opera díszelőadását is hirdető, 1936. november havi műsorplakát..

MNL BKML VIII. 705 A Katona József Színház (1916-ig Kecskeméti Színház) iratai. Színlapok gyűjteménye. 1936.

102.) Kardoss Géza (1888–1955) színész és színigazgató több évig volt Kecskemét színtársulatának vezetője. Színészként elsősorban jellemszerepekben tűnt ki.

A kép forrása: A kép forrása: Magyar Színművészeti Lexikon, II. kötet (Szerk.: Schöpflin Aladár) Budapest, 1929. (329. o.)

103.) Basilides Mária (Jolsva, 1886. nov. 11. – Budapest, 1946. szept. 26.) magyar operaénekesnő (alt.)

A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/
wiki/Basilides_M%C3%A1ria

104.) A Kecskemét város és Kardoss Géza színigazgató között létrejött szerződés első oldala, mely az 1936. szeptember hó 1-jétől 1937. augusztus 31-ig tartó idényre szólt.

MNL BKML IV. 1943 Kecskemét város által kötött szerződések gyűjteménye. 7971. sz.

105.) A Katona József Színház 1941. január havi műsorplakátja Karády Katalin vendégszereplését hirdeti.

MNL BKML VIII. 705 A Katona József Színház (1916-ig Kecskeméti Színház) iratai. Színlapok gyűjteménye. 1941.

106.) Karádi Katalin, született Kanczler Katalin (Budapest, 1910. dec. 8. – New York, 1990. feb. 8.) magyar színésznő, énekesnő.

A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1dy_Katalin

107.) Beleznay-Ünger István, a Katona József Színház igazgatója színtársulatával a vízkárosult lakosság helyzetének enyhítése céljából 1941. március 15-én ünnepi esten mutatta be Kacsóh Pongrác „János Vitéz” című daljátékát. Liszka Béla polgármester az egyesületek és intézmények vezetőinek figyelmébe ajánlotta az előadást. A felhívás kelte: 1941. március 10.

MNL BKML IV. 1903.o Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának iratai. Színügyi Bizottság iratai. 1941.

108.) Kiemelt ülőhelyek jegyzéke (sajtó, tűzoltóság, rendőrség, stb részére). Kelt: Keckemét, 1942. május 22.

MNL BKML IV. 1903.o Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának iratai. Színügyi Bizottság iratai. 1942.

 

A kiállítás további tematikus oldalainak eléréséhez kattintson a címekre!

A KIÁLLÍTÁS NYITÓ OLDALA