Szakmai beszámoló (204111/04253 sz. pályázat)

2020.10.21.

Szakmai beszámoló

 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a levéltárunk általigényelt 376 936 Ft-ból a 204111/04253 számú támogatási szerződés alapján 98,54%-os intenzitású támogatást nyújtott, összesen 376 936 Ft értékben a Bács-Kiskun Megyei Levéltár megpályázott feudális és polgári kori dokumentumainak a restaurálására.A támogatás az előírásoknak megfelelően a restaurátori tiszteletdíj kifizetésére lett felhasználva.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény többek között rendelkezik a levéltárak azon feladatáról, miszerint e közgyűjteményeknek kötelezettsége a maradandó értékkel rendelkező iratok megőrzése, hogy az „épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon” [1.§ b)]. Ugyanezen törvény előírja, hogy a levéltárak az őrizetükben lévő anyagok konzerválásáról, szükség szerint restaurálásáról is gondoskodnak [13.§ f)].

A dokumentumok restaurálását az Archiv Art Könyvrestaurátor Műhely Kft munkatársai végezték. Az elvégzett állományvédelmi munkák részleteinek bemutatását,valamint annak kezdetén, illetve befejezése után készített fotódokumentációt tartalmazó leírás e szakmai beszámoló mellékletét képezi.

A restaurálási munkák eredményeként sikerült egy 1696-os és egy 1746-os vásártartási szabadalomlevelet (MNL BKML IV. 1504. d.), egy 1843-astímár céhlevelet(MNL BKML IX. 6.), Petőfi Sándor egy 1848-ban keletkezett magánlevelét (MNL BKML XV. 11. 106/1.), a Koháry család egy 1751-es levelét (MNL BKML IV. 1504. y.), egy céhláda 1780-as kéziratos tervrajzát (MNL BKML IX. 6.), valamint a kecskeméti régi városi kaszinó homlokzati 1875-ös tervrajzát (MNL BKML IV. 1908. b.) megtisztítani, savmentessé tenni, a rongálódásokat az állományvédelmi szakmai kritériumok alapján kijavítani: vagyis megfelelő állapotba hozva konzerválni e maradandó értékű, pótolhatatlan forrásértékkel bíró dokumentumokat. Tapasztalataink alapján a restaurálással a történeti értékű iratok szakszerű megőrzése eredményesebbé, mindennapi használatuk, kezelésük egyszerűbbé vált.

Az NKA támogatásból restaurálási célra elnyert pályázat beszámolóját (leírást és fotókat) az előírásoknak megfelelően levéltárunk a saját honlapján is megjelenítette. (http://mnl.gov.hu/bkml)

A restaurált dokumentumok elhelyezése:

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára Kecskemét, Katona József téri Csoport (6000 Kecskemét, Katona József tér 8.)1. 1696-os vásártartási oklevél: 1. terem (iroda), 1. szekrény, 4. fiók;2. 1746-os vásártartási oklevél: 1. terem (iroda), 1. szekrény, 1. fiók; 3. 1843-as céhlevél: 1. terem (iroda), 1. szekrény, 5. fiók; 4. Petőfi levél: 8. terem, 2. állvány, 21. polc, 3. doboz; 5. Koháry levél (1751): 7. terem, 2. állvány, 12. polc, 8. nagydoboz; 6. Céhes rajz: 7. terem, 2. állvány, 11. polc, 1. nagydoboz; 7. Régi Kaszinó tervrajza: 3. terem (iroda), 1. szekrény, 9. polc, 49. téka.

 

dr. Gyenesei József

levéltár-igazgató

 

Utolsó frissítés:

2020.10.21.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges