Szakmai beszámoló (204111/04142 sz. pályázat)

2019.10.21.

 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a levéltárunk általigényelt 274 320 Ft-ból a 204111/04142 számú, egy ízben módosított támogatási szerződés alapján 71,54%-os intenzitású támogatást nyújtott, összesen 200 000 Ft értékben a Bács-Kiskun Megyei Levéltár megpályázott feudális kori dokumentumainak a restaurálására.A támogatás az előírásoknak megfelelően a restaurátori tiszteletdíj kifizetésére lett felhasználva.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény többek között rendelkezik a levéltárak azon feladatáról, miszerint e közgyűjteményeknek kötelezettsége a maradandó értékkel rendelkező iratok megőrzése, hogy az „épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon” [1.§ b)]. Ugyanezen törvény előírja, hogy a levéltárak az őrizetükben lévő anyagok konzerválásáról, szükség szerint restaurálásáról is gondoskodnak [13.§ f)].

A dokumentumok restaurálását az Archív Art Könyvrestaurátor Műhely Kft. munkatársai végezték. Az elvégzett állományvédelmi munkák részleteinek bemutatását,valamint annak kezdetén, illetve befejezése után készített fotódokumentációt tartalmazó leírás e szakmai beszámoló mellékletét képezi.

A restaurálási munkák eredményeként sikerült egy 1819-ben készített kéziratos térképet (MNL BKML XV. 1. 355.) és 4 céhlevelet (MNL BKML IX. 6. 1788., 1840., 1844., 1848.) megtisztítani, savmentessé tenni, a rongálódásokat az állományvédelmi szakmai kritériumok alapján kijavítani: vagyis megfelelő állapotba hozva konzerválni e maradandó értékű, pótolhatatlan forrásértékkel bíró dokumentumokat. Tapasztalataink alapján a restaurálással a történeti értékű iratok szakszerű megőrzése eredményesebbé, mindennapi használatuk, kezelésük egyszerűbbé vált.

Az NKA támogatásból restaurálási célra elnyert pályázat beszámolóját (leírást és fotókat) az előírásoknak megfelelően levéltárunk a saját honlapján is megjelenítette. (http://mnl.gov.hu/bkml)

A restaurált dokumentumok elhelyezése:

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára Kecskemét, Kossuth téri Csoport (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 1819-es térkép raktári helye:  2. F  terem, 13. szekrény teteje A4 céhlevél raktári helye: 3. terem, 8. fémszekrény (páncél), 5. fiók

 

dr. Gyenesei József
levéltár-igazgató

Utolsó frissítés:

2019.10.21.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges