Egyedi dokumentumok restaurálása - szakmai beszámoló

A dokumentumok restaurálása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
2016.03.07.

 

Szakmai beszámoló

 

A Nemzeti Kulturális Alap
Egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak támogatására kiírt pályázatához

Kiírás altéma kódszáma: 3511/189
Támogatási szerződés pályázati azonosító száma: 3511/03877

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről rendelkező 1995. évi LXVI. törvény többek között rendelkezik a levéltárak azon általános érvényű feladatáról, miszerint e közgyűjteményeknek kötelezettsége a maradandó értékkel rendelkező iratok megőrzése, hogy az „épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon” [1.§ b)]. Ugyanezen törvény előírja, hogy a levéltárak az őrizetükben lévő anyagok konzerválásáról, szükség szerint restaurálásáról is gondoskodnak [13.§ f)].

A fenti azonosító szám alatt, az NKA finanszírozásával meghirdetett pályázat keretében - a korábban megkezdett állományvédelmi gyakorlatot folytatva - Kecskemét város feudális kori iratai közül a város tanácsának újabb 3 kötete került restauráltatására, melyek az alábbiak: IV. 1508. c [Kecskemét Város Adópénztárának iratai. Adólajstromok] 1668. és 1670. év. IV. 1518. a [Kecskemét Város Törvényszékének iratai. Főbírói jegyzőkönyvek] 1800/1801. Az NKA  a levéltár 744.093 forint összértékű pályázati igényét 78%-os intenzitás mértékéig támogatta, mely így összesen 578.000 forint felhasználására adott lehetőséget. A kötetek restaurálása az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft laborjában zajlott. Az állományvédelmi munka fotódokumentáció készítésével kezdődött, majd ezt követően sor került a kötetek portalanítására, szennyeződésektől való megtisztítására, a lapok savtalanítására, utánenyvezésére és a hibák, szakadások, hiányzó részek pótlására. Emellett megvalósult az eredeti kötések rekonstrukciója, a hiányzó előzékek pótlása, felfűzése, félbőr kötésbe foglalása. A restaurálást követő állapotról szintén készültek digitális felvételek. A részletezett munkálatokról a kivitelező restaurátor műhely fényképekkel alátámasztott szakmai beszámolót készített, mely e dokumentáció mellékletét képezi.

A fent leírt restaurációs munkák eredményeként sikerült összességében 1147 paginányi veszélyeztetett levéltári iratanyagot megtisztítani, savmentessé tenni, a rongálódásokat az állományvédelmi szakmai kritériumok alapján kijavítani: vagyis megfelelő állapotba hozva konzerválni Kecskemét Város Tanácsának maradandó értékű, pótolhatatlan forrásértékkel bíró iratait. Tapasztalataink alapján a restaurálással a történeti értékű iratok szakszerű megőrzése eredményesebbé, mindennapi használatuk, kezelésük egyszerűbbé vált.

Az NKA támogatásból restaurálási célra elnyert pályázat beszámolóját a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon és saját honlapunkon is megjelenítette. (http://mnl.gov.hu/bkml)

A restaurált dokumentumok elhelyezése:
Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára Kecskemét, Kossuth téri Csoport (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.).
IV. 1508/c  1668-1670 -ig az adólajstromok elhelyezése: 2C. 3. állvány 8. polc. 2. dobozban
IV. 1518/a Főbírói könyv 1800-1801: 2D. 2. állvány 11. polc (nincs dobozban 16. kötet.)

 

dr. Gyenesei József
levéltár-igazgató

Utolsó frissítés:

2016.03.07.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges