Válogatás Szabolcs vármegye vízügytörténeti emlékeiből

Virtuális kiállításunkat Szabolcs vármegyéhez és Nyíregyháza városához kapcsolódó 19–20. századi vízügytörténeti forrásokból állítottuk össze. 

Hazánkban a 19. században meginduló folyószabályozási és vízrendezési munkálatokat a magyarság egyik legnagyobb antropogén tájátalakító tevékenységének tartják. A természeti környezet átalakításán túl ezek a beavatkozások több esetben hosszú időre befolyásolták az érintett közösségek gazdasági és társadalmi fejlődésének irányát.  Ennek a mélyreható folyamatnak a Tisza szabályozása és a hozzá kapcsolódó vízi munkálatok meghatározó részét képezték. Széchenyi István tevékenységeként 1846. január 26-án megalakult a Tiszavölgyi Társulat a Tisza völgyének szabályozására irányuló munkálatok összefogására.

Szabolcs vármegye nyugati részén már 1845-ben megalapították a Tiszadobi Társulatot, amely később az Aló-Szabolcsi Tisza-szabályzó Társulat nevet vette fel. 1846-ban alakult meg a Felső-Szabolcsi Tisza-szabályzó Társulat, amelynek működési területe Szabolcs vármegye északkeleti részére, a Rétköz vidékére terjedt ki. 1879-ben létrejött a Nyírvíz Szabályzó Társulat, melynek fő feladata a nyíri vizek szabályozása volt. 1892-ben alakult meg az Alsó Nyírvíz-szabályzó Társulat, majd később, 1910-ben a Keleti, 1914-ben pedig a Közép Nyírvíz-szabályzó Társulat.