Találatok

Típus: Szöveges tartalom
2023. június 1-én a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar-történeti Munkabizottsága, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, valamint a KRE BTK Történettudományi Intézete XVIII. századi Magyarországi Protestáns Művelődés- és Gazdaságtörténeti Kutatócsoport közös konferenciát szervezett az MNL Bécsi kapu téri palotájában. A rendezvény a magyar kézművesipar, kisipar fejlődését vizsgálta a kora újkortól napjainkig különböző tudományterületekről érkezett előadók segítségével. A szervezők célja a közös gondolkodás elősegítése volt, illetve az, hogy a különböző területek kutatóit és a különböző típusú (kézműves) ipartörténeti források őrzőit és ismerőit összekapcsolják, és ez által a szakmai párbeszédet erősítsék.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
„Anecdota quaedam continentes” Néhány anekdotát tartalmaz – ezt a megjegyzést írta egykor Batthyány Ádám (1610-1659) annak a dokumentumnak a hátoldalára, amely a Batthyány családtól nemrégiben megvásárolt anyagban található. Ez az irat tulajdonképpen egy levél, amit Erdődy Simon zágrábi püspök 1536. január 11-én írt Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin részére.
Típus: Hír
2023. június 9-től lesz elérhető YouTube-csatornánkon a 20. századi egyháztörténettel foglalkozó konferenciánk, amelynek előadásai a felekezeti élet sokszínűsége mellett rávilágítanak a korabeli problémákra és konfliktusokra is.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
A családi levéltárak iratanyagában a gyermekkor-, gyermekségtörténeti kutatásokhoz is bőséges adat áll rendelkezésre. A levelek, sőt elsősorban a gyermekek által írt levelek tanulmányozása során különösen sok információhoz juthatunk. A levelek szólhatnak közvetlen családtaghoz, rokonhoz, vagy valamely ismerős személyhez. Ezekben kifejtik érzéseiket, hangot adnak érzelmeiknek, a sorokból kiolvasható jellemük, megállapítható, mennyire tisztelettudók, mire fogékonyak, kiderül örömük, bánatuk. Jelen írásunkban közismert nemes családok kiskorú (9–15 éves) leszármazottjai által írt leveleket mutatunk be.
Típus: Hír
2023 májusában és júniusában megjelent a kutatócsoport két munkatársának: Szőcs Tibornak és Piti Ferencnek egy-egy újabb forráskötete.
Típus: Hír
Egyetemek által keletkeztetett iratokkal a magyar felsőoktatás múltjából legkorábbról a 17. századtól rendelkezünk, a hazai egyetemi szaklevéltárak pedig mára több mint 4000 folyóméternyi, egyetemtörténettel kapcsolatos iratanyagot őriznek.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Rendszerváltás Vidéken című közös kutatási programja eddig soha nem látott fényképgyűjtemény segítségével mutatja be a rendszerváltást megelőző évek településfejlesztési törekvéseit és annak a hétköznapi életre gyakorolt hatását. A személyes történetek és fotók feldolgozásából létrejött gyűjtemény sajtónyilvános bemutatójára 2023. június 7-én 10 órától került sor a levéltár Bécsi kapu téri épületében.
Típus: Hír
Idén ünnepli 300. évfordulóját az 1723. évi XLV. törvénnyel létrehozott Arhivum Regni. Az 1874-ben tudományos intézményként újraszervezett Országos Levéltár épp 100 éve, 1923-ban költözött be végleges otthonába, a Bécsi kapu téri levéltári palotába. A kettős évforduló alkalmából a Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyegsort adott ki, melynek ünnepélyes forgalomba bocsátására 2023. június 19-én került sor a levéltárban.
Típus: Hír

Pages