Kis füzetben nagy segítség a családkutatáshoz 2.

2015.02.16.
A Magyar Nemzeti Levéltár tisztelettel meghívja Önt a Kis füzetben nagy segítség a családkutatáshoz sorozat 2. füzetének bemutatójára.

 

 

 

Manapság egyre szélesebb körben növekedett meg az igény, hogy többet tudjunk meg a felmenőinkről. Mondhatni reneszánszát éli a családkutatás. A szolnoki Aba-Novák Agora Kulturális Központ a maga eszközeivel hathatósan támogatja a gyökereiket keresők munkáját. Bizonyítja ezt a kebelén belül immár 4 éve eredményesen működő Családkutató Klub, a nagy sikerrel záródó Családtörténeti pályázat és a bemutatásra kerülő Kis füzetben nagy segítség a CSALÁDKUTATÁSHOZ füzetsorozat 2. száma. A város vezetése is fontosságot tulajdonít e munkánknak, hiszen a fontosabb rendezvényeken mindig képviselteti magát, ezzel is rangot adva az eseménynek. A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára pedig régóta hathatós szakmai segítséget nyújt. Nem véletlen, hogy a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület évente kiírt Év kutatóhelye díjat 2013-ban, elsőként a hasonló megyei intézmények közül éppen a szolnoki levéltár nyerte.

A módszertani füzetek megjelentetése azért született, hogy a klubfoglalkozásokon elhangzott igen tartalmas előadások ne szálljanak el a levegőbe, segítsék a többi családkutató igen fáradságos, de mindig sok örömet nyújtó értékmentő munkáját. Annak idején a klubfoglalkozásokon a „milyen forrásokból írhatjuk meg elődeink történetét” kérdésre igyekeztek az előadók válaszolni. A kutatás fázisait végigjárva hangzottak el előadások, amelyek főleg a megyei lehetőségekről szóltak, ezeket kiteljesítve, új ismeretekkel bővítve írták meg a szerzők az első kötetet. Szó esett a családon belüli forrásokról, az azon kívüli egyéb lehetőségekről. Külön három fejezet foglalkozott az anyakönyvek kutatásával. Az adatok kigyűjtéséhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, majd az ezt követő családfa készítéséhez, végezetül a család történetének megírásához kaphat az olvasó az első kötetből segítséget. A családkutatók között futótűzként terjedt a módszertani füzet hasznossága, nagy siker lett, az elsőként megjelent 500 példányt szétkapkodták. Ezért újra kellett nyomni, így ma már újra kapható.

A kívánalmak párhuzamosan jelentkeztek a sorozat folytatását igényelve. Íme, itt van a 2 kötet! Ebben főleg a különböző társadalmi csoportok – anyakönyvön kívüli – forrásai kerültek részletezésre. A nemesek és más kiváltságos rétegek ismertetésén túl, itt található a kutatásához felhasználható levéltári és egyéb forrásai részletezése. A kötet egyik fő erőssége, hogy a mellékletek közé bekerült Berkes József főlevéltáros éveken, évtizedeken át gyűjtött, és a jelenlegi állapotra aktualizált a nemesség kutatásához felhasznált szakirodalmi jegyzéke. De az amúgy elhanyagolt terület, a paraszt családok kutatásához is bőséges segítséget nyújt a kötet, mely kiegészült a polgárságra vonatkozó anyagokkal. Ebbe a fejezetbe kerültek az értelmiségről, iparosokról, kereskedőkről, vendéglátósokról szóló részek is.

Az első kötetben található egy kisebb latin-magyar szótár, amelyet a gyakorló családkutatók keveselltek. Akkor ennyit sikerült betennünk. Most viszont mindnyájunk nagy örömére egy teljesebb, közel tíz oldalas szótárt kínálunk. Tovább folytatódik a Szokolszky Bertalan esperes-plébános által 1923-ban megjelentett anyakönyvi szótár kivonatolása, ez alkalommal a foglalkozások, állások latin-magyar része került a kötetbe.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotók:  Füzesséry Éva
 
 

Utolsó frissítés:

2015.07.20.

Add comment

Log in or register to post comments