Ügyfélszolgálat

Levéltárunk az őrizetében lévő iratokról kérésre kivonatos, egyszerű, vagy hiteles másolatokat ad ki.

Személyes megkeresés esetén a kérelemről jegyzőkönyvet veszünk fel.

A kérelmet postai úton levélben, faxon, e-mailben is elfogadjuk, melyhez kérjük igénybe venni a csatolt formanyomtatványok valamelyikét, de a beküldött nyomtatványokat csak aláírva tudjuk elfogadni. Telefonon az ügyfél részéről csak tájékoztatás kérhető.

Az ügyintézés határideje 30 munkanap.

A levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban 3000 Ft általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni. A levéltár illetékbélyeget nem árusít. Az adatszolgáltatás során felmerülő fénymásolási költségek az ügyfelet terhelik, melyet szintén illetékbélyeg formájában kell leróni.

Az illetékmentesség körét a Magyar Nemzeti Levéltár erre vonatkozó főigazgatói utasítása szabályozza az illetéktörvény alapján (a dokumentumot lsd. a csatolt állományban).

Leggyakoribb illetékmentes ügyek:

·         nyugdíjazáshoz munkaviszony igazolása

·         nyugdíjazáshoz tanulóidő igazolása

·         kárpótlási ügyek (hadikárpótlás)

·         kutatói és ügyfélszolgálati tájékoztatás

Illetékmentes, de a másolat illetékköteles (2000 Ft értékű illetékbélyeg szükséges)

·         iskolai végbizonyítványok, (pl: általános iskola 8. osztály; gimnázium 4. osztály, érettségi, szakmunkásvizsga stb.)

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:   hml@mnl.gov.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 36 320 144

Intézményünk ügyfélfogadási ideje:

      hétfő-csütörtök:                                   8 órától 16 óráig

      péntek:                                                 8 órától 12 óráig