Jellegzetes XIX. századi vízjelek

 

22.

Machulya Dávid levele Ivánka Imre jószágigazgatóhoz a szalánczi uradalmat érintő gazdasági ügyekben

(Szaláncz, 1804. szeptember 24. MOL P 1882 [Forgách család levéltára-Birtokgazdálkodási iratok] 3. cs. 5. tétel 169. fol.)

koronás CC papírmalom-monogram Anjou-liliommal, 1804

KASSA papírmalom vízjele (Magyarország, Felvidék)

DMVA 20387

 

 

23.

A hertneki uradalomhoz tartozó Lukó község lakosai ügyében kiadott bizonyságlevél

(Lukó, 1808. december 6. MOL P 1882 [Forgách család levéltára-Birtokgazdálkodási iratok] 5. cs. 9. tétel 69. -74. fol.)

koronás SF papírkészítő monogram koszorúban, 1808

LUKÓ papírmalom vízjele (Magyarország, Felvidék)

DMVA 19.356

 

 

24.

Horváth István észrevételei a hertneki uradalom gazdatiszti és kulcsári adó számadásaival kapcsolatban

(1809 MOL P 1882 [Forgách család levéltára-Birtokgazdálkodási iratok] 5. cs. 9. tétel 96-104. fol.)

koronás magyar címer IP papírkészítő monogrammal, 1813

HRABÓC papírmalom vízjel (Magyarország, Felvidék)

DMVA 19.383