2024.05.31.
2024. május 30-án került sor Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Helyőrség katonai alakulatainak szervezésében a város katonai múltjának emléket állító Jutasi Őrmester túrára, amely ebben az évben megemlékezett a veszprémi altisztképzés elindításának 100 éves évfordulójáról.
Grüll Edina levéltáros
2024.05.31.
Az alábbi összeállításban egy egyházi alapokon szerveződő katolikus cserkészcsapat, a Ciszterci Rend Zirci Hittudományi Főiskolája Szent Róbert Cserkészcsapatának néhány érdekesebb dokumentuma kerül ismertetésre, amelyek által betekintést nyerhetünk a rendi tisztképző öregcserkészcsapat megalakulásának körülményeibe, valamint működésébe és tevékenységeibe.
Pákozdi Éva Szilvia levéltári főkönyvtáros
2024.05.16.
A hazánkban már életében is népszerű Erzsébet királyné alakja köré a tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálával egész kultusz épült. A századfordulón köztereket, parkokat neveztek el róla, szobrok sorát emelték a tiszteletére. Az ország első Erzsébet királyné szobrát vármegyénk jelenlegi határain belül, Nyirád községben avatták 1899. május 22-én, pünkösd hétfőjén. E rövid írás az avatás 125. évfordulója alkalmából készült.
B. Baranyi Anikó segédlevéltáros
2024.04.29.
A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, melynek eredete az ipari forradalomig nyúlik vissza, amikor a munkások a munkaidő csökkentését követelték a korábbi tíz-tizenhat óráról nyolc órára.
Tóth Ágnes igazgatóhelyettes, főlevéltáros
2024.04.24.
A rendszerváltás után született generációk számára már nem mond semmit „A három tavasz ünnepe” szlogen. Azok számára azonban, akik a szocialista korszakban koptatták az iskolapadokat, minden bizonnyal számtalan emléket idéz fel. Most egy rövid időutazás során bepillantást nyerhetünk abba, hogy a Kádár-korszak idején milyen ünnepeket soroltak a nemzeti ünnepek közé és hogyan ünnepelték meg azokat szüleink, nagyszüleink.
Pozsgai Mónika levéltáros
2024.04.17.
A Pannon Egyetem nemcsak Veszprém, hanem a közép- és nyugat-dunántúli régió meghatározó felsőoktatási intézménye, 2024-ben ünnepli fennállásának 75. évfordulóját.
Hack Tamás segédlevéltáros
2024.03.27.
Zirc a második világháborút követő évtizedekben még többnyire katolikus vallású, ám hagyományait már nem követő sváb gyökerekkel rendelkező nagyközség. A második világháborút követő kitelepítés, valamint a Dudari Szénbánya megnyitását követően a lakosság összetétele a korábbiakhoz képest megváltozott, létszáma gyors növekedésnek indult.
Nagy Balázs Vince főlevéltáros
2024.03.22.
Veszprém történetében mindig fontos szerepet kapott a szegények gondozása, támogatása, a közösség tagjainak szolidaritása a rászorulók iránt. A különböző felekezetű egyházak intézményes szegénygondozása mellett a város közösségére is mindig számíthattak az elesettek, szegények.
Illés Kornélia levéltáros
2024.03.14.
A Veszprém Vármegyei Levéltár minden évben egy cikkel emlékezik meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Ezek a cikkek minden évben más-más eseményről, személyről vagy a korszakhoz bármilyen módon kapcsolódó témáról szólnak. Idén a választás Pápa város korabeli eseményeinek összefoglalására esett. Természetesen egy ilyen cikknek nem lehet célja a teljes két év történéseinek bemutatása, ezért az alábbiakban a forradalom és szabadságharc kezdeti időszakáról, 1848 tavaszának pápai eseményeiről lesz szó.
Grüll Edina levéltáros
2024.02.22.
Vármegyénk egyik járásának székhelye, a Magas-Bakony festői környezetében elterülő Zirc, 2024-ben ünnepli várossá válásának 40. évfordulóját. Az egykori mezővárost, 1970-ig járási székhelyet, majd nagyközséget a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 19/1983. számú határozatával nyilvánította várossá.

Seiten