1919-1920 halottai. Vörös. Román. Fehér.

Az alábbiakban összegyűjtött néhány írás segíthet elmélyedni a többszörös impériumváltáson átesett, szétrabolt és lepusztított vármegye 1918 és 1920 közötti vérzivataros történetét.
 

Fülöp Tamás: A megyeháza és a vármegyei közigazgatás a XIX. század végén és a XX. század első felében. In: Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának és közigazgatásának története 1876–1990. Szerk. Fülöp Tamás. Szolnok, 2013. 103-108.

Varga Sándor Frigyes: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye története 1876-tól napjainkig. In: Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935. 171-173.

Cseh Géza: Támadás és összeomlás a tiszai fronton. A Vörös Hadsereg hadműveleti naplójának feljegyzései (1919. július 1-31.) Zounuk – A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 4. 397-418.

Laky Dezső: Csonka-Magyarország megszállásának gazdasági kárai. Budapest, 1923. 139-140.

A Tanácsköztársaság tisztviselői Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében

Bojtos Gábor: Főispán a román megszállás idején: verbói Cséti Róbert működése (1919-1920)

Fejér László – Kiss József Mihály: 100 éve történt – A Tanácsköztársaság árvize. In: Hidrológiai Közlöny 2019/1. 63-68.

Botka János: Egy tiszazugi falu Csépa története. Szolnok, 1977. 202-203.