Szakirodalom

A Veszprémi Térképvándorban megjelenített házak leírásaihoz a következő szakirodalmat használtuk fel:

A Séd völgye Veszprémben. Szerk. Géczi János. Veszprém, 2000.
Balassa László – Kralovánszky Alán: Veszprém. (Magyar városok sorozat) Bp., 2006.
Cserhát. (Veszprémi Kaleidoszkóp I.). Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. Veszprém, 2019.
Hungler József: Veszprém településtörténete. Veszprém, 1988.
Jakab Réka – Kákonyi Anna: Táguló és szűkülő terek - A veszprémi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete. Veszprém, 2020.
Jeruzsálemhegy. (Veszprémi Kaleidoszkóp IV.). Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. Veszprém, 2018.
Korompay György: Veszprém. Bp., 1957.
Molnár Jánosné: Mesélő házak. Veszprém, 2019.
Püspökkert. (Veszprémi Kaleidoszkóp III.). Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. Veszprém, 2015.
Tér–Mozaik. Fejezetek az Óváros tér történetéből. Szerk. Praznovszky Mihály. Veszprém, 2002.
Varga Béla: Veszprém város lexikona. Veszprém, 2009.
Vásárállás. (Veszprémi Kaleidoszkóp II.). Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. Veszprém, 2015.
Veszprém város építészeti topográfiája. Szerk. Jankovics Norbert. Bp., 2022.