Elstartolt az APEX-projekt

APEX-PROJEKT
2012.04.17.
2012. március 1-jén „elstartolt” az APEX – Archives Portal Europe network of eXcellence' (Európai Levéltári Portál Kiválósági Hálózat) projekt. A 28 európai levéltár, valamint az ICARUS részvételével induló APEX nemcsak a február végével lezárult APEnet projekt kontinuitását biztosítja, hanem további feladata, hogy a már meglévő együttműködést szélesebb körűvé tegye, a portál szolgáltatásait kiterjessze, továbbfejlessze, és a fenntarthatóságot biztosítsa.

Kenyó Ildikó – Komlósi-Gera Zsófia 

A konzorcium célja, hogy a levéltári kincsekhez egy közös európai portálon keresztül biztosítson hozzáférést. Emellett fontos törekvése az Europeana portál gazdagítása is. Az APEX az Europeana levéltári szakterületért felelős aggregátora, és - az Europeanával szorosan együttműködve - aktívan részt vesz abban a munkában, amely a levéltárak által feltöltött, úgynevezett metaadatok formátumának kölcsönös átjárhatóságát biztosítja; emellett ajánlást tesz a levéltári adatállomány jogkezelésével kapcsolatban. Az APEX projekttervében az előbb felsoroltak mellett nemcsak a meglévő portál infrastrukturális fejlesztése szerepel, hanem olyan új szoftver-eszközök, funkciók, valamint szabványok kifejlesztése is, amelyek megkönnyítik a levéltári adatok és adatállomány egységes leírását, adatcseréjét és közös internetes publikálását. A Web 2.0 technológia alkalmazásával lehetőség nyílik a felület interaktívabbá tételére (fórum létrehozása, megjelenés a szociális média felületén, például: Wikipedia, Facebook, Twitter, Youtube), így a meglévő alkalmazások fejlesztésével a portál a munka előrehaladtával egyre felhasználóbarátabbá válhat.

Az APEX konzorcium az Európai Unió Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP -Competitiveness and Innovation Framework Programme) alprogramjának az Infokommunikációs Technológiák Közösségtámogató Programja (Information Communication Technologies Policy Support Programme, ICT PSP) keretében meghirdetett Europeana - Tartalomépítés (Aggregating content in Europeana) pályázati felhívására nyújtott be nyertes projektjavaslatot. A projekt megvalósítási ideje 36 hónap, amelyre az EU a Legjobb Gyakorlati Hálózatok (Best Practice Network) finanszírozási formában nyújt támogatást (a közvetlen költségekre a támogatás mértéke: 80%).

Europeana helyett „Archiviana"? A levéltári adatállomány már kezdetben is az európai digitális kulturális örökség igen tekintélyes részét tette ki. Az APEX keretén belül hozzáférhető levéltári adatok száma még tovább bővül, így a levéltári szakterület tovább növelheti jelenlétét az Europeanán belül.

A részt vevő országokból delegált szakemberek az alábbi munkacsomagok (Work Package) keretén belül, 3 éves időterv szerint végzik a munkájukat:

Csomag-szám

A munkacsomag neve

Koordinátor

WP 1

Projektmenedzsment (Project management)

Nationaal Archief, Hollandia

WP 2

Fejlesztések a kölcsönös átjárhatóság biztosítása terén az Europeana-projekttel (Europeana Interoperability)

Bundesarchiv, Németország

WP 3

Infrastruktúrafejlesztés és szolgáltatás (Infrastructure Development & Hosting)

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Spanyolország

WP 4

Szabványok és programok / Irányelvek (Standards & Guidelines)

Bundesarchiv, Németország

WP 5

Eszközfejlesztés és szolgáltatás (Tools & Support)

Service Interministériel des Archives de France, Franciaország

WP 6

Felhasználhatóság és Web 2.0 szolgáltatások (Usability & Web 2.0)

Rahvusarhiiv, Észtország

WP 7

Közzététel és oktatás (Dissemination & Training)

Riksarkivet, Svédország

WP 8

Fenntarthatóság (Sustainability)

Nationaal Archief, Hollandia

A Magyar Országos Levéltár (MOL) a projekt keretén belül a Királyi Könyvek, az 1715. évi összeírás és az MSZMP Agitációs és Propaganda Osztályának és Bizottságának jegyzőkönyvei adatbázisokkal járul hozzá a levéltári adatállomány gyarapításához. A MOL szakemberei - a 3. és a 8. csoportok kivételével - valamennyi munkacsoport munkájában tevékenyen részt vesznek.

További információ: Szatucsek Zoltán

Utolsó frissítés:

2015.08.04.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges