Megjelent "Raktárunk mélyéről" új cikke Káromlások és káromkodások a XVIII. századi Nógrád megyében címmel

2016.01.15.

Káromlások és káromkodások

"Valaki az atya, fiú és szentlélek Isten ellen adtával, teremtettével s egyéb rút szitkozódással káromkodik, akar nemes, akar nemtelen legyen is, az első szitkáért vagy hat forintra bűnhődik, vagy keményem megpálcáztatik. Ha másodszor is elmondja az olyan szitkokat, akkor vagy 12 forintra bűnhődik, vagy keményebben megpálcáztatik. És ha akkor is nem tartózkodván, újabban reábizonyosodnak, minden kegyelem nélkül hóhér kezére adatván, másoknak irtóztató példájára kövekkel agyonveretik."
A 18. századi nógrádi blasphemita /= istenkáromló, káromkodó/ perek száma azt mutatja, hogy a káromkodás tekintetében jó hagyományokra tekinthetünk vissza és tekinthettek vissza a korabeli nógrádiak is. A század folyamán több mint 1oo ilyen per indításának maradt fenn nyoma. 
Jóllehet a kor embere rettegett az isten haragjától, azért káromkodás sűrűn csattant fel. Olvasva Horváth Mihály 1663-ban Szécsényben irt levelét (1.melléklet: Részlet Katona István Historia Critica Regnum Hungariae), amely tulajdonképpen egy hosszú káromkodás, nem véletlen, hogy a várrmegye közgyűlése a 17. században kétszer is hozott rendeletet e tárgyban, majd a Rákóczi-szabadságharc alatt 17o8-ban. Ebben igen szigorú büntetéseket helyeztek kilátásba a káromkodóknak.

Utolsó frissítés:

2017.04.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges