Beszámoló a Reformáció Nógrádban c. nemzetközi konferenciáról

2017.11.06.
2017. november 19-én tartotta meg levéltárunk a Reformáció Nógrádban c. nemzetközi konferenciát, mely a Reformáció MNL Projekt a Magyarország kormánya által létrehozott Emlékbizottság és a CO:OP-WP5 Levéltári Tudásközpont alprogramja kiegészítő támogatásával valósult meg.
Gusztiné Dr. Toronyi Judit, a MNL Nógrád Megyei Levéltárának igazgatója emlékeztetett, hogy a tavasz folyamán Salgótarjánban már egy vándorkiállítást is megtekinthettek, amely nemzeti kutatások gyümölcse volt. Jelenleg pedig egy olyan kiadványsorozat megjelenése előtt állnak, amely szintén az országos eredményeket fogja megmutatni. 
 
 
Dr. Ö Kovács József, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese köszöntötte elsőként a megjelenteket, beszédében kitért a reformáció kezdeti szakaszára, a vallásszabadság kérdésére is.
A történelmi összefoglalás után Dr. Bablena Ferenc István, a Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének alelnöke fejtette ki gondolatait. Elmondta, hogy a reformáció nem egy történelmi esemény, az emberiség közös öröksége, hatása napjainkban is tetten érhető a politikában, gazdaságban, jogtudományban, zenében.
Végezetül Deme Károly, evangélikus lelkész és Németh Judit, református lelkész összefoglaló gondolatait hallhatta a közönség, ezután került sor a programban hirdetett öt előadásra. 
Elsőként, Kristina Becaniová, a Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltárának vezetője beszélt az ágostai hitvallású reformáció kezdeteiről Losoncon és az evangélikusok „türelmi” templomának felépítéséről.
Böszörményi István, ny. tanár, helytörténész a Losonci Református Teológiai Szemináriummal ismertette meg a közönséget.
Dr. Hausel Sándor, főlevéltáros előadásának címe a „közös iskolák” építése II. József uralkodása alatt volt.
Végül Galcsik Zsolt, segédlevéltáros a szécsényi evangélikus egyház történetével ismertetett meg minket röviden.
Kovács Eleonóra, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa zárszavában kiemelte – „A mai alkalom a meghirdetett programhoz híven nem egy szűkebb terület történetét ölelte fel, Nógrád vármegye volt a vizsgálódás tárgya, de nem maradtunk meg a közigazgatási egységnél, hanem egyházmegyék, egyházközségek történetével is megismerkedtünk, illetve – mivel a történelmi Nógrád megye a vizsgálódás tárgya – határon túli területekre is vonatkoztak a témák, s a két kulcsfontosságú közösségi helyszín is megjelent, a templom és az iskola, az istentiszteleti hely és az oktatás helyszíne.
Reformáció MNL projekt, amelynek immár lassan két éve részese a Nógrád Megyei Levéltár is, alapvető célkitűzése, hogy egyre több forrást tegyen közzé, s hogy az új kutatási eredményeket mind a tudományos élet, mind a nem szakmabeliek felé közvetítse. Ennek egyik eleme a kooperáció, az együttműködés, amelyet a Nógrád Megyei Levéltár nemcsak a mai rendezvénnyel, de a projekten belüli korábbi tevékenységével is megvalósít, úgy gondolom, hogy nemcsak a reformációs projekten belül…Erre is remekül rímel, de a Magyar Nemzeti Levéltár egyik kiemelt céljához, a hungarika kutatáshoz, a határon túli magyar vonatkozású anyag feltárásához is tökéletesen illeszkedik a Nógrád Megyei Levéltár témaválasztása mind a mai konferencia egyes előadásainak témáit illetően, mind a korábbi, a projekten belüli tevékenységét illetően is.”
 

Utolsó frissítés:

2017.11.06.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges