Jelenlegi hely

Infokommunikációs akadálymentesítés

Hallássérült látogatóinknak szóló tartalmak

A levéltári szakkönyvtárat népszerűsítő projektünk kiemelt célcsoportját alkották a hallássérültek. A TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0013 pályázat forrásainak felhasználásával a nagyothallókat és a siketeket egy-egy, speciális igényeikhez gondosan illeszkedő kisfilmmel segítjük abban, hogy intézményünket megismerhessék, szolgáltatásainkat akadálymentesen igénybe vehessék, amit ebben a menüpontban elérhetővé is teszünk Önöknek, illetve összegyűjtöttünk néhány érdekes iratanyagot is, melyhez rövid ismertetőt is ajánlunk.

"Jelnyelvvel a múltba" - Reklámvideó siketek számára

"Nyiss a múlt felé" - Ismertetőfilm nagyothallók számára

1803-AS KIADVÁNY A SIKETNÉMÁKRÓL

"Akinek útitársa a legnagyobb csendesség...

...egy jótevőre vár"

A siketnémákat az egész Haza érdekében felkaroló és pallérozó Váci Királyi Siket-Néma Nevelő Ház 1803-ban egy kis kiadványt jelentetett meg "A' Siket-Némák' Nevelés és Tanítás által áhétatos Keresztényekké és az Ország' hasznos Tagjaivá való formálásának szükséges voltáról szóló Irás" címmel. A több száz adományozó által segélyezett nevelőházban harminc, az ország minden részéből származó növendék tanult magyar és német oktatók, papok és barátok kezei között, a rajzolást és "ékes-írást" pedig egy siketnéma ifjú segítségével sajátíthatták el. A fiúk az iskolán kívül különféle mesterségeket, a lányok pedig háziasszonyi foglalatosságokat gyakorolhattak. Az 1803-as nyomtatott füzet egy példányát, amelyet levéltárunk salgótarjáni központja őriz, most digitális formában is közkinccsé tesszük, s a régies szöveg értelmezéséhez is segítséget nyújtunk.

Érdekesség: A váci iskola ma is létezik. http://www.chazar.hu/tortenetunk/iskola_tortenete.ht

SIKETNÉMÁK ÖSSZEÍRÁSA 1844-45-BŐL

Nógrádban élő siketnémák összeírása 1844-45-ből

A későbbi Belügyminisztérium elődjének tekinthető Magyar Királyi Helytartótanács 1843-ban országos utasítást adott ki a siketnémák és a vakok összeírására. A feladat teljesítése elhúzódott, Nógrád megye pl. csak 1844–1845-ben tudta benyújtani az erről szóló jelentését. Az összeállítás nagyon hiányos: a megye néhány járásából maradtak fenn adatok. Érdekességként említhetjük, hogy az összeírásba a nemesi származásúakat is bevették. Az összeírás rovataiból jól látható, hogy az összeírók mire voltak kíváncsiak: az adott személy dolgozik-e, milyen vallású, milyenek a körülményei és a magaviselete stb. Adózási és közbiztonsági szempontból igen fontos adatok voltak ezek a Helytartótanács számára.

A HALLÁSSÉRÜLTEK TÖRTÉNETE

A hallássérült emberek magyarországi mozgalmának története

Szepessyné Judik Dorottya (a MNL Nógrád Megyei Levéltárának levéltárosa, egyben a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezetének elnökasszonya) 2009-ben tanulmányt készített a hallássérültek magyarországi és nemzetközi mozgalmának történetéről, amely "A fogyatékosságügy hazai és nemzetközi története" című egyetemi jegyzet részeként 2009-ben meg is jelent. Írásában nógrádi levéltári forrásokat is felhasznált.

MIKSZÁTH KÁLMÁN NOVELLÁI JELNYELVEN
RENDEZVÉNYÜNK HALLÁSSÉRÜLTEKNEK

AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA

A hallássérültek történetével kapcsolatban megjelent magyar nyelvű kiadványok bibliográfiája:
-    Kálmán Zsófia - Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Bp., 2002. Osiris Kiadó
-    Kósa Ádám - Lovászy László: Rövid történeti áttekintés a hallássérültekről. Kézirat. Bp., é. n.
-    Vasák Iván: Ismeretek a siketekről. Bp., 1996. Kézirat. 
-    Vasák Iván: A magyar nagyothallók és siketek egyesületi életének krónikája. Bp., 1997. SINOSZ
-    Taigetosz árnyékában: siketek és nagyothallók képes története. Szerk.: Szepessyné Judik Dorottya. Bp., 2009. SINOSZ
-    A világ siket szemmel. Szerk.: Vasák Iván. Bp., 2005. M. Jelnyelvi Programiroda – Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
-    Pásztor Éva: Hallássérültek Nógrád megyében. Salgótarján, 1998. Szakdolgozat
Magyar hallássérültekkel kapcsolatos sajtó:
-    Siketnémák Lapja (1875)
-    Siketnémák közlönye (1892-től 1894) (1901-1915) (1921-1939)
-    Siketnéma Világ (1895)
-    Siketnémák lapja: a magyar siketnémák hivatalos közlönye (1911-1913)
-    Siketnémák képes lapja (1911-1918)
-    Siketnémák értesítője (1917-1919)
-    Magyar Siketnéma (1932-1944)
-    Nagyothalló (1936-1944)
-    Siketnémák (1950-1952)
-    Siketek és nagyothallók lapja (1952-1987)
-    Hallássérültek (1988- )
-    Együttműködés (1990- )

HASZNOS LINKEK GYŰJTEMÉNYE

http://sinosz.hu/

http://www.hallatlan.hu/

http://hallasserult.lap.hu/

https://sites.google.com/site/nasibaklub/Home

http://www.kugg.de/

http://www.bdhs.org.uk/

http://www.start-american-sign-language.com/

http://deafness.about.com/od/deafheritage/

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK (SINOSZ)

http://sinosz.hu/