Kik vagyunk? – Magyarországi nemzetiségek

Mottó: „Néha úgy elfogytunk, magunk se találtuk magunkat.

 Néha a magyar is idegen volt, néha az idegenből lett

a legjobb magyar.”

(Babits Mihály: A magyar jellemről)

A magyar történelem alakulásának mindig szerves részét képezte a kulturális sokszínűség. A Kárpát-medencében a magyarok folyamatosan kapcsolatban álltak más nemzetiségekkel és nemzetekkel. Közös múltunknak voltak felemelő és tragikus pillanatai is, azonban az etnikumok szerepe Magyarország fejlődésében tagadhatatlan.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának 2018. július 12. és 2020. január 20. között látogatható kiállításának virtuális változata az együttélés dokumentumaiból válogat. A tárlókban kiállított eredeti oklevelek, iratok, tárgyak Magyarország nemzetiségeinek történetét beszélik el a kezdetektől napjainkig. A közös múltat átélhetővé teszik a kiállításon megtekinthető rövidfilmek is. Bolgárok, görögök, horvátok, németek, románok, romák, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének, zsidók, illetve mára eltűnt etnikumok képviselői lépnek elénk a filmkockákon. Látjuk a róluk készült képeket, halljuk a hangjukat, a nyelvüket és a zenéiket.

A Magyar Nemzeti Levéltár a 21. század modern közlevéltáraként e kiállítás révén is igyekszik megjeleníteni és dokumentálni a nemzet kulturális örökségét, a hagyomány tiszteletét a korszerűség követelményeivel ötvözve.

A kiállítás magyarul és angolul is megtekinthető az alábbi linken: https://kiallitas.mnl.gov.hu/kikvagyunk