Ügyfélszolgálati tájékoztatás

A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának munkatársai várják megkereséseiket, személyesen, levélben vagy e-mailen. Kérjük, elektronikus megkeresés esetén is mindig adják meg postai elérhetőségüket!

Az Önök számára fontos iratokról hitelesített másolatot adunk ki.

 

Elérhetőségeink:

Tel: központi telefonszám:

+36 82/528-200

Email:

sml@mnl.gov.hu

Levélcím:

7400 Kaposvár Bartók Béla utca 8-10.

 

7404 Kaposvár Pf.: 16.

 

Személyes ügyfélfogadási idő a Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10. szám alatt.

 

hétfő-kedd:

8.00-15.45

szerda-csütörtök

8.00-17.45

péntek:

8.00-12.00

 

Az ügyfélszolgálaton leggyakrabban előforduló ügytípusok és az azokhoz szükséges adatok:

Ügytípus

Kereséshez szükséges adatok

Tanuló idő

Név, születési adatok, akkori lakcím. Hol (helység), mikor és milyen típusú (elnevezésű) intézményben tanult.

Munkaviszony igazolás

Név (előző nevek, leánykori név), cím. A munkaviszony évköre, a munkakör megnevezése. Munkahely neve és címe.

Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyek

Az építtető neve, lakcíme, az építés helye, éve és a keresett épület egykori címe (utca, házszám, helyrajzi szám).

Földnyilvántartással, ingatlanokkal, társasházi bejegyzésekkel kapcsolatos ügyek

Az ingatlan adatai (egykori címe, régi helyrajzi szám, ügyiratszám). A keresett ingatlan tulajdonosainak neve, lakcíme. Földhivatali iktatószám, régi telekjegyzőkönyvi szám.

Közjegyzői, hagyatéki iratok

Az ügyben szereplő személyek (örökhagyó és örökösök) adatai, az elhalálozás éve és helye. A hagyatéktárgyalás helye, éve, a közjegyző(k) neve(i).

Bírósági iratok (büntető, polgári peres és peren kívüli)

A perben résztvevők személyes adatai, a tárgyalás időpontja, helye, a per típusa. Megbízás esetén meghatalmazás.

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. VII. melléklete értelmében, kivéve az alanyi illetve tárgyi jogon mentességet élvezőket:

  • A levéltár által készített hitelesített másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért oldalanként 200, de legalább 2000 forint hitelesítési illetéket kell fizetni.