Irodalom (Vármegyei vitézek)

BOJTOS Gábor: Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. In: Helytállás a hazáért, a családért – Jászkunsági emlékek az első világháborúból. Szerk. Örsi Julianna Szolnok-Túrkeve, 103-126.
https://jnszte.files.wordpress.com/2017/10/helytc3a1llc3a1s-kc3b6nyv-borc3adtc3b3s.pdf

CSEH Géza: I. világháborús haditettleírások Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Vitézi Székének iratanyagában. Zounuk 25. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve Szolnok, 2010, 507-556. https://tinyurl.com/2p8kuvc5

GERE Péter: Vitéz az eke szarvánál. Vitéz Bagi Mátyásról. Földvári Hírlap, 2018. április

Napi Hírek, 1921. augusztus 3. Bagi Mátyás vitézi beiktatása. https://tinyurl.com/2fe92jw9

NÉGYESY László: A Vitézi Rendről. I. In: Zounuk 14. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve. Szolnok, 1999, 163-194. https://tinyurl.com/mr2swvuu

Négyesy László: A Vitézi Rendről II. In: Zounuk 15. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 15. Szolnok, 2000, 187-268. https://tinyurl.com/2c6h6unb

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Szerk. Scheftsik György. Pécs, 1935.
http://vfek.vfmk.hu/00000113/11_01fej.htm

TÁTRAI Szilárd: A Vitézi Rend első évtizedének története. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1997/1. 49-83.

TÁTRAI Szilárd: A Vitézi Rend története a harmincas évektől a felszámolásig. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2000/1.

A m. kir. minisztérium 1920. évi 6.650. M. E. számú rendelete, a vitézi telekről. Magyarországi Rendeletek Tára, 1920. Budapest, 1920, 393-399. https://tinyurl.com/54de4ja6

A m. kir. belügyminiszter 1920. évi 9.200. eln. számú körrendelete, a vitézi telkekre való jelentkezésről. Magyarországi Rendeletek Tára, 1920. Budapest, 1920, 795-796.
https://tinyurl.com/yccphr9j

A m. kir. belügyminiszter 1921. évi 3.670. eln. számú körrendelete, a vitézi telkek adományozásáról. Magyarországi Rendeletek Tára, 1921. Budapest, 1922, 540-541. https://tinyurl.com/2p83d5ck

http://www.hungarianarmedforces.com/vitezirend/

 

VISSZA A VÁRMEGYEI VITÉZEK FŐOLDALRA