Iratkezelés

Iratkezelési kérdésekben az országos, közfeladatot ellátó szerv esetén a Módszertani, Továbbképzési és Iratkezelés-felügyeleti Koordinációs Osztály (MOTIKO), országos jelentőségű gazdasági szervek esetében a Gazdasági Szervek Osztálya,  míg regionális, megyei, járási és települési szintű szervek esetében a megyei levéltárak (tagintézmények) munkatársai adnak felvilágosítást.

A kormányzati intézmények illetékes munkatársai jelenleg MOTIKO mobil telefonszámain, illetve e-mail címén fordulhatnak közvetlen információért az osztály ügyintézőihez.
 
- MOTIKO Titkárság  +36 1 225 2897
 
- Dr. Balázs Gábor  +36 1 225 2881
- Vass Eszter  +36 1 225 2881
 
- Dr. Madarász Mónika  +36 1 225 2883
- Dr. Nagy Adrienn  +36 1 225 2883
- Kocsis Piroska  +36 1 225 2866
 
- Sasfi Csaba  +36  1 225 2879
- Bádi Barbara  +36 1 225 2868
 
- Keresztes Csaba, főosztályvezető-helyettes  +36 1 225 2880