Iratkezelés

Iratkezelési kérdésekben az országos, közfeladatot ellátó szerv esetén a Módszertani, Továbbképzési és Iratkezelés-felügyeleti Koordinációs Osztály (MOTIKO), országos jelentőségű gazdasági szervek esetében a Gazdasági Szervek Osztálya,  míg regionális, megyei, járási és települési szintű szervek esetében a megyei levéltárak (tagintézmények) munkatársai adnak felvilágosítást.

A kormányzati intézmények illetékes munkatársai jelenleg MOTIKO mobil telefonszámain, illetve e-mail címén fordulhatnak közvetlen információért az osztály ügyintézőihez.
 
- MOTIKO Titkárság  +36 30 317 0932
 
- Csiky Annamária  +36 30 314 6435
- Dr. Balázs Gábor  +36 30 314 6435
- Vass Eszter  +36 30 314 6435
- Mayerné László Eszter  +36 30 314 6435
 
- Dr. Madarász Mónika  +36 30 314 6786
- Dr. Nagy Adrienn  +36 30 314 6786
- Kocsis Piroska  +36 30 314 6786 
 
- Sasfi Csaba  +36 30 314 6637
- Bádi Barbara  +36 30 314 6637
- Kulcsár Krisztián  +36 30 314 6637
 
- Keresztes Csaba, főosztályvezető-helyettes  +36 30 314 6520