I. világháborús emlékművek (Sáregres)

Sáregres

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága jóváhagyta Sáregres, és a körjegyzőséghez tartozó Pusztaegres községek képviselő-testületének 1923. szeptember 11-én hozott határozatát, amelyben arról döntöttek, hogy egy-egy szobor felállításával örökítik meg a világháborúban elesett hősök emlékét, és ennek költségeire  megszavaztak községenként negyvenhat mázsa búzát.[1] Az emlékmű felállításával kapcsolatban további adatok nem ismertek.

Évtizedek múltán, 2017-ben a sáregresi képviselő-testület úgy döntött, hogy indulni kíván a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában kiírt pályázaton. A Kossuth utcai első és második világháborús emlékműveknél a tisztítások, javítások mellett a neveket tartalmazó új emléktáblák felhelyezését is tervbe vették.[2]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1924. 194. p.

Sáregresi világháborús emlékművek. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Sáregresi világháborús emlékművek. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Sáregresi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Sáregresi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.