I. világháborús emlékművek (Pusztaszabolcs)

Pusztaszabolcs

Avatás: 1924. július 27.

Alkotó: Pásztor János

Pusztaszabolcson 1924 júliusában leplezték le a Pásztor János szobrászművész által készített hősi emlékszobrot, melyet a községháza melletti téren állítottak fel. Az avatás napjára vonatkozóan két adat is ismert. A községi monográfia szerint a dátum július 24-e volt,[1] az avatási ünnepség meghívóján és a program tervezetén viszont július 27-e szerepel.[2]

Az emlékművön található tábla szerint a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány az emlékművet 2003-ban felújíttatta. A lakossági adakozásból megvalósult helyreállítási munkálatokat Horváth Krisztián műkőkészítő, helyi vállalkozó végezte.

A képviselő-testület 2009. szeptember 24-i ülésén döntött arról, hogy a második világháborúban elesettek emlékére gránittáblát készíttet. Korábban már több kisebb táblát elhelyeztek a temető ravatalozójának falán, de 2009-ben Szalontai Jenő kezdeményezte a képviselő-testületnél, hogy a hősi halált haltak nevei méltóbb helyrekerüljenek. A kivitelezésre ismét Horváth Krisztián helyi vállalkozót kérték fel. Az első világháborús szobor talapzatának oldalára rögzített táblát 2010. január 16-án Czompó István polgármester leplezte le.[3]

Egy, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása, helyreállítása témában kiírt pályázat kapcsán 2015-ben szóba került a szobor helyének rendezése.[4] A polgármester tájékoztató fórumot tartott, majd a lakosságot is véleménynyilvánításra kérték fel az emlékmű elhelyezésével kapcsolatban.[5] Segítségül a döntés meghozatalához és a hely kiválasztásához látványterveket is készíttetett az önkormányzat.[6] A több csatornán is kikért lakossági véleményeket összegezve a képviselő-testület végül úgy döntött 2015 júniusában, hogy az emlékmű a jelenlegi helyén kerüljön felújításra.[7]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 405f. Fejér vármegye alispánjának iratai. Községi monográfiák és közigazgatási tájékoztató lapok. Pusztaszabolcs.18. p.

[2]MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Pusztaszabolcs. 273/1924.