I. világháborús emlékművek (Kápolnásnyék)

Kápolnásnyék

Avatás: 1925. december 13. (1925. december 19.)

Alkotó: Kollátor Henrik

Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága jóváhagyta Kápolnásnyék község képviselő-testületének 1925. május 20-án hozott határozatát, amelyben arról döntöttek, hogy egy szobor felállításával örökítik meg a világháborúban elesett hősök emlékét. Az elöljárók a bemutatott tervek közül Müller Tibor tervét fogadták el, amelynek megvalósítására illetve egyéb kapcsolódó költségekre háromezer-kétszáz aranykoronát irányoztak elő, amit az 1925., 1926. és 1927. években kiszabásra kerülő 10%-os pótadóból kívántak fedezni.[1] 1927-ben, amikor a község elöljárói az elkészült hősi emlékműről küldtek tájékoztatást a Székesfehérvári járás főszolgabírájának, tervezőként Müller Tibort, készítőként pedig Kollátor Henriket jelölték meg. Az avatás a jelentés szerint 1925. december 19-én történt.[2] Egy következő felmérés szerint az emlékművet már 1925. december 13-án leleplezték, és az ünnepségen Ábele Ferenc altábornagy is részt vett.[3]

Ezt követően, csak több mint hat évtizeddel később, 1989-ben került ismét szóba a hősi emlékmű ügye, amikor a település vezetői az első világháborús emlékmű átalakításáról, a második világháború áldozatainak emléktábláival való kiegészítéséről döntöttek. A felújított emlékmű avatásának időpontját 1989. december 23-ra tűzték ki.[4]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1925. 300. p.

[2]MNL FML IV.401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

[3] Uo. 5035/1928.

[4]MNL FML XXIII. 832b. Velence, Kápolnásnyék, Nadap és Sukoró Nagyközségi Közös Tanács irata. Tanácsülési jegyzőkönyv. 1989. december 18.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2637/1928.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 5035/1928.

Kápolnásnyéki képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Kápolnásnyéki képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Kápolnásnyéki képeslap.MNL FML XV. 24e. Képeslapok

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Kápolnásnyéki világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.