I. világháborús emlékművek (Cece)

Cece

Avatás: 1948

Alkotó: nem ismert

A „Czeczei Gazdaközönség” 1927 májusában jótékony célú táncmulatságot szervezett az elesett hősök emlékszobrának javára.[1] Az elöljáróság a szükséges összeg előteremtése után, 1928 őszére tervezte az emlékmű felállítását.[2]

Nincs pontos adat az emlékmű építéséről, de húsz év múlva, 1948 márciusában a képviselő-testület utasította az elöljáróságot a felépült hősi emlékmű karbantartásához szükséges összeg előirányzására.[3] A magyar és a szovjet emlékmű karbantartási és kertészeti munkáinak fedezésére az 1949. évi költségvetésben 2000 forintot állapítottak meg.[4]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 415b. Sárbogárdi járás főszolgabírájának iratai. Hősi emlékművek. 2761/1927.

[2]Uo.3751/1926.

[3]MNL FML V.111a. Cece nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1948. 22. p.

[4]Uo.1948. 37. p.

MNL FML IV. 415b. Sárbogárdi járás főszolgabírájának iratai. Hősi emlékművek. 2761/1927.

MNL FML IV. 415b. Sárbogárdi járás főszolgabírájának iratai. Hősi emlékművek. 2761/1927.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Cecei világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.