Községek

341. Almáskamarás nagyközség iratai1893–19503,45 ifm
  a) Önkormányzati iratok1893–19500,22 ifm
  b) Közigazgatási iratok1930–19492,65 ifm
  c) Adókezeléssel és tulajdon-nyilvántartással kapcsolatos iratok1909–19500,70 ifm
342. Battonya nagyközség iratai1850–1950 (1953)10,30 ifm
  a) Községi képviselő-testületi iratok1892–19500,86 ifm
  b) Községi elöljárósági közigazgatási iratok1854–1950 (1953)7,89 ifm
  c) Községi pénzgazdálkodási iratok1914–19490,30 ifm
  d) Községi adókezelési és tulajdon-nyilvántartási iratok1850–1950 (1953)1,25 ifm
303. Békéssámson község iratai1902–1950 (1952)4,95 ifm
  a) Önkormányzati iratok1909–19490,15 ifm
  b) Közigazgatási iratok1902–1938 (1952)3,91 ifm
  c) Községi pénzgazdálkodással, háztartással kapcsolatos iratok1936–19500,25 ifm
  d) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások1942–19490,27 ifm
  e) Községi nyilvántartások, anyakönyvi iratok1932–19490,37 ifm
304. Békésszentandrás nagyközség iratai1753–1950 (1951)8,63 ifm
 A)Feudális kori iratok1753–18490,24 ifm
 B)a) A községi képviselő-testület iratai1872–19490,85 ifm
  b) Közigazgatási iratok1859–19504,44 ifm
  c) Nyilvántartások községi gyűjteménye1854–1950 (1951)0,44 ifm
  d) Pénzgazdálkodási iratok1854–19491,34 ifm
  e) Adó- és tulajdonnyilvántartások1856–1949 (1951)1,20 ifm
  f) A községi orvos iratai1946–19490,12 ifm
362. Biharugra nagyközség iratai1913–19500,91 ifm
  a) A községi képviselő-testület iratai1913–19500,14 ifm
  b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai1927–19490,72 ifm
  c) Az adókezelés- és tulajdon-nyilvántartás iratai1943–19490,05 ifm
306. Csabacsüd nagyközség iratai1925–19505,11 ifm
  a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1925–19320,05 ifm
  b) Közigazgatási iratok1925–19503,80 ifm
  c) Pénzgazdálkodási iratok1930–19490,72 ifm
  d) Az adókezelés- és tulajdon-nyilvántartás iratai1936–19500,54 ifm
343. Csanádapáca nagyközség iratai1825–195025,80 ifm
 A)a) Feudális kori iratok1825–18490,14 ifm
 B) I.a) Tanácsülési iratok1854–18750,05 ifm
  b) Közigazgatási iratok1841–18712,55 ifm
  c) Községgazdálkodási iratok1848–18700,46 ifm
  d) Árvapénztári iratok1854–18690,14 ifm
  e) Haszonbérleti iratok1848–18700,14 ifm
  f) Adóügyi iratok1848–18710,82 ifm
  g) Közmunkaügyi iratok1851–18710,14 ifm
 B) II.a) A községi képviselő-testület iratai1873–19501,73 ifm
  b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai(1851)1873–195111,88 ifm
  c) Katonai, hadigondozási, népmozgalmi iratok1872–19460,31 ifm
  d) Nyilvántartások községi gyűjteménye1875–19500,14 ifm
  e) Gyám- és hagyatéki ügyek, gondnokoltak iratai1873–19311,30 ifm
  f) Pénzgazdálkodási iratok1874–19491,31 ifm
  g) Adókezeléssel és tulajdon-nyilvántartással kapcsolatos iratok(1858) 1873–19504,66 ifm
  h) A községi orvos és állatorvos iratai1932–19370,03 ifm
307. Csorvás nagyközség iratai1868–19503,76 ifm
  a) Önkormányzati iratok1868–19440,15 ifm
  b) Közigazgatási iratok1888–19492,76 ifm
  c) Pénzgazdálkodási iratok1917–19480,58 ifm
  d) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások1886–19500,22 ifm
  e) Nyilvántartások gyűjteménye1907–19480,05 ifm
308. Dévaványa nagyközség iratai1930–1950 (1954)0,52 ifm
  a) Közigazgatási iratok1930–1950 (1954)0,17 ifm
  b) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások1948–19490,35 ifm
309. Doboz nagyközség iratai1822–19503,11 ifm
 A)Bírói feljegyzések1822–18480,05 ifm
 B)a) Önkormányzati iratok1897–19500,30 ifm
  b) Közigazgatási iratok1853–19492,71 ifm
  c) Háztartási iratok19430,05 ifm
344. A Dombegyházi I. Körjegyzőség (Dombegyház község) iratai1883–19490,48 ifm
  a) A községi elöljáróság közigazgatási iratai1945–19490,36 ifm
  b) A községi pénzgazdálkodás iratai1883–19430,12 ifm
345. A Dombegyházi II. Körjegyzőség (Magyardombegyház község) iratai1934–19500,72 ifm
  a) A községi képviselő-testület iratai1934–19500,12 ifm
  b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai1943–19500,58 ifm
  c) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai1945–19500,02 ifm
346. Dombiratos nagyközség iratai1851–19496,45 ifm
  a) A községi képviselő-testület iratai1872–19390,44 ifm
  b) Közigazgatási iratok1870–19474,62 ifm
  c) A községi pénzgazdálkodás iratai1905–19440,31 ifm
  d) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai1851–19491,03 ifm
  e) Nyilvántartások gyűjteménye1915–19420,05 ifm
310. Elek nagyközség iratai1922–19503,83 ifm
  a) Önkormányzati iratok1945–19500,08 ifm
  b) Közigazgatási iratok1922–19493,75 ifm
311. Endrőd nagyközség iratai1888–1950 (1951)3,88 ifm
  a) Önkormányzati iratok1895–19500,60 ifm
  b) Közigazgatási iratok1901–19502,14 ifm
  c) Községgazdálkodási iratok1888–19500,48 ifm
  d) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások1921–1950 (1951)0,66 ifm
312. Az Endrődszentlászlói Közigazgatási Kirendeltség iratai1943–19450,12 ifm
313. Az Endrőd–Kondorostanyai Jegyzői Kirendeltség iratai19410,12 ifm
314. Füzesgyarmat nagyközség (1872-ig mezőváros) iratai1762–19508,66 ifm
 A)a) Általános közigazgatási, jogbiztosító és bíráskodási iratok1848 (1850)2,99 ifm
  b) Gazdasági ügyek iratai1762–1848 (1853)3,26 ifm
  c) Vegyes iratok1837–18480,10 ifm
 B)a) Közigazgatási iratok1849–19502,05 ifm
  b) A községi háztartás iratai1849–18500,13 ifm
  c) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások1849–19370,13 ifm
315. Gádoros nagyközség iratai1894–19499,06 ifm
  a) A községi képviselő-testület iratai1894–19490,50 ifm
  b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai1895–19498,56 ifm
316. Gerendás nagyközség iratai1924–1950 (1954)3,11 ifm
  a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1924–19500,40 ifm
  b) Közigazgatási iratok1938–1950 (1954)2,04 ifm
  c) Adóügyi és birtoknyilvántartási iratok1943–19500,67 ifm
363. Geszt nagyközség iratai1720–1950 (1951)1,47 ifm
 A)Feudális kori iratok1720–18400,09 ifm
 B)a) A községi képviselő-testület iratai1896–19430,01 ifm
  b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai1896–1950 (1951)1,04 ifm
  c) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai1873–19400,33 ifm
317. Gyoma nagyközség (1872-ig mezőváros) iratai1739–1950 (1956)15,98 ifm
 A)a) A községi elöljáróság iratai1801–18040,02 ifm
  b) Közigazgatási iratok1739–18480,78 ifm
  c) Úrbéri iratok1772–18480,26 ifm
  d) Adóügyi iratok1784–18480,18 ifm
  e) Községi háztartással kapcsolatos iratok1789–18480,13 ifm
  f) Községi bíráskodási iratok1769–1848 (1868)0,43 ifm
  g) Tulajdon-nyilvántartással kapcsolatos iratok1787–1848 (1852)0,25 ifm
  h) Vegyes iratok1796–18480,26 ifm
 B)a) Önkormányzati iratok1848–19491,17 ifm
  b) Közigazgatási iratok1849–19508,26 ifm
  c) Községgazdálkodási iratok1848–19501,28 ifm
  d) Adóügyi és tulajdon-nyilvántartási iratok(1809) 1848–1950 (1956)2,12 ifm
  e) A Gyomai Községi Iskolaszék iratai1891–19370,84 ifm
318. Gyulavári nagyközség iratai1870–1950 (1951)9,16 ifm
  a) Önkormányzati iratok1870–19501,20 ifm
  b) Közigazgatási iratok1898–1950 (1951)6,62 ifm
  c) A községi pénzgazdálkodás és háztartás iratai1910–19420,84 ifm
  d) Adóügyek, községi nyilvántartások1903–19450,50 ifm
319. Hunya nagyközség iratai1946–19502,07 ifm
  a) Önkormányzati iratok1946–19500,05 ifm
  b) Közigazgatási és bíráskodási iratok1946–19502,02 ifm
372. Kardoskút község iratai1943–1950 (1952)1,14 ifm
347. Kaszaper nagyközség iratai1882–19500,46 ifm
  a) A községi képviselő-testület iratai1940–19500,10 ifm
  b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai1882–19490,36 ifm
320. Kétegyháza nagyközség iratai1719–19501,08 ifm
 A)a) Közigazgatási iratok1719–18450,14 ifm
  b) Községgazdálkodási iratok1820–18300,14 ifm
 B)a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1946–19500,12 ifm
  b) Közigazgatási iratok1850–19490,48 ifm
  c) Vegyes nyilvántartások és adóügyi iratok1850–19480,20 ifm
348. Kevermes nagyközség iratai1872–1950 (1951)9,07 ifm
  a) A községi képvsielő-testület iratai1891–19500,49 ifm
  b) Közigazgatási iratok1872–19495,43 ifm
  c) A községi pénzgazdálkodás iratai1935–19420,20 ifm
  d) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai1915–19482,80 ifm
  e) A községi bíráskodás iratai1875–18780,05 ifm
  f) Nyilvántartások gyűjteménye1915–1948 (1951)0,10 ifm
373. Kisdombegyház község iratai1947–19500,48 ifm
321. Kondoros nagyközség iratai1874–1950 (1953)26,50 ifm
  a) A községi képviselő-testület iratai1877–19502,99 ifm
  b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai1875–195011,02 ifm
  c) A községi pénzgazdálkodással kapcsolatos iratok1879–19503,85 ifm
  d) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai1874–1950 (1951)4,38 ifm
  e) Községi nyilvántartások gyűjteménye1880–1950 (1953)1,27 ifm
  f) Községi gyám-, hagyatéki- és anyakönyvi iratok1877–19500,36 ifm
  g) Katonai, hadigondozási és népmozgalmi iratok1890–19492,14 ifm
  h) Községi munkaerő-nyilvántartás1947–19480,49 ifm
322. Körösladány nagyközség iratai1764–195014,10 ifm
 A)A községi tanács iratai1764–1848 (1870)0,19 ifm
 B)a) Képviselő-testületi iratok1855–19500,54 ifm
  b) Közigazgatási iratok1878–195010,56 ifm
  c) Katonai, hadigondozási, népmozgalmi iratok1882–19440,29 ifm
  d) Pénzgazdálkodási iratok1898–19461,02 ifm
  e) Adókezelési és tulajdon-nyilvántartási iratok1874–19481,50 ifm
364. Körösnagyharsány nagyközség iratai1920–19500,79 ifm
  a) Községi képviselő-testületi iratok1929–19500,05 ifm
  b) Községi közigazgatási iratok1920–19490,74 ifm
323. Köröstarcsa nagyközség iratai1825–19461,57 ifm
 A)Feudális kori iratok1825–1837 (1849)0,08 ifm
 B)a) Közgyűlési iratok19310,05 ifm
  b) Közigazgatási iratok1866–19460,78 ifm
  c) Háztartási iratok19420,02 ifm
  d) Adóügyek és tulajdonnyilvántartások1897–19440,64 ifm
324. Kötegyán nagyközség iratai1841–19496,50 ifm
 A)Feudális kori iratok1841–1848 (1874)0,08 ifm
 B)a) A községi képviselő-testület iratai1873–19490,30 ifm
  b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai(1847) 1848–19494,50 ifm
  c) A községi bíráskodás iratai1915–19480,07 ifm
  d) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai1860–19491,55 ifm
350. Kunágota nagyközség iratai1852–19498,84 ifm
  a) Önkormányzati iratok1852–19450,30 ifm
  b) Közigazgatási iratok1888–19497,70 ifm
  c) A községi pénzgazdálkodásra vonatkozó iratok1931–19410,40 ifm
  d) Adóügyek és tulajdon-nyilvántartások1856–19430,44 ifm
325. Lőkösháza nagyközség iratai19490,24 ifm
351. Magyarbánhegyes nagyközség iratai1862–19508,76 ifm
  a) Önkormányzati iratok1872–19220,05 ifm
  b) Közigazgatási iratok1864–19505,71 ifm
  c) Pénzgazdálkodási iratok1889–19450,68 ifm
  d) Adókezelés és tulajdon-nyilvántartás1862–19502,32 ifm
353. Medgyesbodzás nagyközség iratai1880–1949 (1951)4,74 ifm
  a) A községi képviselő-testület iratai1900–19400,20 ifm
  b) Közigazgatási iratok1906–1949 (1951)4,02 ifm
  c) A községi pénzgazdálkodás iratai1880–19430,42 ifm
  d) Adó- és tulajdon-nyilvántartási iratok1894–19330,10 ifm
352. Medgyesegyháza nagyközség iratai1921–19493,60 ifm
366. Méhkerék nagyközség iratai1919–19500,52 ifm
326. Mezőberény nagyközség iratai1737–1950 (1955)42,17 ifm
 A)a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1845–1849 (1863)0,02 ifm
  b) Közigazgatási iratok1756–1848 (1873)1,40 ifm
  c) Úrbéri iratok1739–1848 (1857)0,56 ifm
  d) Adóügyek1750–1848 (1853)1,29 ifm
  e) Községgazdálkodási iratok1737–1848 (1856)1,75 ifm
  f) Bíráskodási iratok1765–1847 (1861)0,38 ifm
  g) Tulajdonviszonyok1774–1848 (1866)0,62 ifm
 B)a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1868–19501,64 ifm
  b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai1848–1950 (1952)10,28 ifm
  c) A községi háztartással kapcsolatos iratok1851–19503,56 ifm
  d) Külön kezelt iratok(1798) 1848–19493,66 ifm
  e) Katonai, hadigondozási és népmozgalmi iratok1850–19472,26 ifm
  f) Gyámügyi iratok1849–1948 (1953)2,34 ifm
  g) Vegyes nyilvántartások(1832) 1852–19500,44 ifm
  h) Adóigazgatással kapcsolatos iratok1860–1950 (1955)4,38 ifm
  i) Tulajdon-nyilvántartási- és átruházási iratok1850–1950 (1951)6,42 ifm
  j) Hagyatéki ügyek1911–19370,53 ifm
  k) A községi orvos iratai19420,01 ifm
  l) A községi üzemek iratai1940–19430,02 ifm
  m) A Mezőberényi Községi Iskolaszék iratai1894–1910

0,12 ifm

  n) A község mérnöki iratai1880–1948 (1952)

0,49 ifm

365. Mezőgyán nagyközség iratai1862–19490,74 ifm
  a) Községi közsgyűlési jegyzőkönyvek1914–19490,08 ifm
  b) Közigazgatási iratok1894–19490,34 ifm
  c) Pénzgazdálkodás, adóügyek és tulajdon-nyilvántartás1862–19490,32 ifm
354. Mezőhegyes nagyközség iratai1938–19502,86 ifm
  a) A községi képviselő-testület iratai1938–19500,30 ifm
  b) A községi elöljáróság közigazgatási iratai1944–19502,26 ifm
  c) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai1945–19490,30 ifm
359. Mezőkovácsháza nagyközség iratai1850–195019,18 ifm
  a) Képviselő-testületi iratok1880–19490,50 ifm
  b) Közigazgatási iratok1849–195015,38 ifm
  c) Katonai, hadigondozási, népmozgalmi iratok1850–19450,29 ifm
  d) Pénzgazdálkodási iratok1850–19480,40 ifm
  e) A községi bíráskodás iratai1872–19420,24 ifm
  f) Adókezeléssel kapcsolatos iratok1852–19491,52 ifm
  g) Tulajdon-nyilvántartási- és átruházási iratok1926–19500,80 ifm
  h) Gyámügyi és hagyatéki iratok1853–18760,05 ifm
327. Mezőmegyer nagyközség iratai1927–19501,80 ifm
  a) Községi önkormányzati iratok1927–19500,15 ifm
  b) Közigazgatási és bíráskodási iratok1940–19501,65 ifm
356. Nagybánhegyes nagyközség iratai1915–1950 (1951)1,31 ifm
355. Nagykamarás nagyközség iratai1940–19501,37 ifm
  a) Községi közgyűlési jegyzőkönyvek1945–19500,10 ifm
  b) Közigazgatási iratok1940–19501,27 ifm
361. Nagykopáncs nagyközség iratai1927–19501,88 ifm
  a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1929–19500,10 ifm
  b) Közigazgatási iratok1945–19491,40 ifm
  c) Pénzgazdálkodási iratok1944–19500,25 ifm
  d) Községi nyilvántartások gyűjteménye1927–19500,13 ifm
328. Nagyszénás nagyközség iratai1893–19505,16 ifm
  a) Községi képviselő-testületi iratok1897–19500,45 ifm
  b) Közigazgatási iratok1893–19504,66 ifm
  c) Adóügyi iratok1939–19420,05 ifm
367. Okány nagyközség iratai1803–1950 (1958)7,83 ifm
 A)Feudális kori iratok1803–18250,02 ifm
 B)a) Községi képviselő-testületi iratok1873–19500,92 ifm
  b) Községi közigazgatási iratok1878–1950 (1953)1,17 ifm
  c) Községi pénzgazdálkodási iratok1920–19491,95 ifm
  d) Községi adókezelési és tulajdon-nyilvántartási iratok1900–1950 (1952)2,32 ifm
  e) Községi bíráskodási iratok1907–1950 (1951)0,15 ifm
  f) Árva- és gyámügyi iratok1909–1949 (1958)1,30 ifm
329. Orosháza nagyközség iratai1756–1946 (1952)76,34 ifm
 A)a) Községi önkormányzati iratok1802–18490,10 ifm
  b) Községi közigazgatási iratok1771–18470,64 ifm
  c) Községi úrbéri iratok1769–18480,26 ifm
  d) Községi adózással kapcsolatos iratok1782–1848 (1857)0,79 ifm
  e) Községgazdálkodással kapcsolatos iratok1775–18482,74 ifm
  f) A községi bíráskodás iratai1794–1847 (1850)0,39 ifm
  g) Tulajdonviszonyokra vonatkozó iratok1756–1848 (1868)0,23 ifm
 B)a) Községi önkormányzati iratok1848–1945 (1952)3,48 ifm
  b) Községi közigazgatási iratok1848–194526,10 ifm
  c) Külön kezelt iratok1848–19461,62 ifm
  d) Katonai, hadigondozási és népmozgalmi iratok1850–19458,06 ifm
  e) Községi gyámügyi iratok1849–19440,10 ifm
  f) Vegyes nyilvántartások1937–1944 (1950)0,05 ifm
  g) Adóigazgatással kapcsolatos iratok1849–194520,00 ifm
  h) Tulajdon-nyilvántartás- és átruházás1848–19457,30 ifm
  i) Szolgálati cselédkönyvek1900–1946 (1949)4,48 ifm
330. Orosháza Nagyközség Kiscsákó Közigazgatási Kirendeltségének iratai1930–1945 (1950)0,31 ifm
332. Pusztaföldvár nagyközség iratai1861–1950 (1968)4,71 ifm
  a) Községi önkormányzati iratok1942–19440,04 ifm
  b) Közigazgatási iratok1869–1950 (1951)1,43 ifm
  c) Községi háztartási iratok1861–19500,62 ifm
  d) Adóügyi nyilvántartások1866–19440,24 ifm
  e) Községi nyilvántartások1946–19480,48 ifm
  f) Községi birtokigazgatás1928–1950 (1968)1,90 ifm
357. Pusztaottlaka nagyközség iratai1930–19500,70 ifm
333. Pusztaszentetornya község iratai1883–19140,15 ifm
358. Reformátuskovácsháza nagyközség iratai(1848) 1874–19508,09 ifm
  a) Községi képviselő-testületi iratok1874–19501,20 ifm
  b) Községi elöljárósági közigazgatási iratok1878–19484,45 ifm
  c) Községi pénzgazdálkodási, adókezelési és tulajdon-nyilvántartási iratok(1848) 1886–19452,44 ifm
368. Sarkad nagyközség iratai(1799) 1876–19506,20 ifm
  a) A községi elöljáróság közigazgatási iratai(1799) 1901–19502,94 ifm
  b) Az adókezelés és tulajdon-nyilvántartás iratai1876–19503,26 ifm
369. Sarkadkeresztúr nagyközség iratai1907–19320,10 ifm
335. Szeghalom nagyközség iratai1860–19502,31 ifm
  a) Községi önkormányzati iratok1945–19500,05 ifm
  b) Községi közigazgatási iratok1860–19502,26 ifm
336. Szentetornya (1904-ig Pusztaszentetornya) nagyközség iratai1897–19452,74 ifm
  a) Községi közgyűlési jegyzőkönyvek1897–19360,15 ifm
  b) Községi közigazgatási iratok1905–19482,46 ifm
  c) A Szentetornyai Községi Iskolaszék iratai1910–19480,13 ifm
337. Tótkomlós nagyközség iratai1807–1950 (1952)32,19 ifm
 A)a) Községi iratok1807–1837 (1896)0,10 ifm
 B)a) Képviselő-testületi iratok1876–19500,82 ifm
  b) Önkormányzati iratok1849–1950 (1952)15,39 ifm
  c) A községi háztartásra, pénzgazdálkodásra vonatkozó iratok1856–19503,10 ifm
  d) Adóügyek, tulajdonnyilvántartások1853–1950 (1951)9,90 ifm
  e) Gyám- és hagyatéki ügyek, gondnokoltak ügyei1855–19502,66 ifm
  f) Vegyes nyilvántartások1910–19500,10 ifm
  g) Községi térképek, trevrajzok1882–19270,12 ifm
338. Újkígyós nagyközség iratai(1836) 1880–1950 (1960)9,69 ifm
  a) A községi képviselő-testület iratai1880–19500,30 ifm
  b) Közigazgatási iratok1883–19509,02 ifm
  c) Tulajdon-nyilvántartási- és átruházási iratok(1836) 1883–1948 (1960)0,12 ifm
  d) Községgazdálkodási iratok, költségvetések és egyéb nyilvántartások1919–1950 (1953)0,25 ifm
370. Újszalonta nagyközség iratai1935–19500,56 ifm
  a) Községi önkormányzati iratok1935–19400,02 ifm
  b) Községi közigazgatási és bíráskodási iratok1945–19500,54 ifm
360. Végegyháza nagyközség iratai1872–19493,97 ifm
  a) A községi képviselő-testület iratai1872–19490,20 ifm
  b) Közigazgatási iratok1892–19493,19 ifm
  c) Pénzgazdálkodási iratok1898–19470,12 ifm
  d) Az adókezelés- és tulajdon-nyilvántartás iratai1897–19450,46 ifm
339. Vésztő nagyközség iratai1747–1950 (1953)9,04 ifm
 A)a) A községi képviselő-testület iratai1747–1848 (1872)0,20 ifm
 B)a) A községi képviselő-testület iratai1871–19500,83 ifm
  b) Közigazgatási iratok1854–1949 (1951)5,80 ifm
  c) Gyám-, hagyatéki és anyakönyvi ügyek1861–19490,96 ifm
  d) A pénzgazdálkodás és a községi háztartás iratai1910–19480,49 ifm
  e) Adóügyek és tulajdon-nyilvántartások1852–19480,44 ifm
  f) A községi tűzoltóság és levente egyesület iratai1926–19450,12 ifm
  g) Községi nyilvántartások1860–1937 (1953)0,20 ifm
371. Zsadány nagyközség iratai1936–19501,00 ifm
  a) Községi képviselő-testületi iratok1943–19500,05 ifm
  b) Községi közigazgatási iratok1940–19490,25 ifm
  c) Községi adókezelési és tulajdon-nyilvántartási iratok1936–19500,70 ifm