Szomszédaink voltak


A Holokauszt Emlékév keretében a Magyar Nemzeti Levéltár is méltó módon kíván megemlékezni a magyarországi holokauszt tragikus eseményeiről, ezzel is adózva az ártatlan áldozatok emléke előtt. Intézményünk több tudományos konferencia, valamint magyar és angol nyelven is kiadott forrásközlő kötetek mellett egy, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és a megyei levéltárak által őrzött, korabeli dokumentumokra épülő online kiállítással is hozzá kíván járulni a nemzeti emlékezet kultúrájának ápolásához, a tudományos igényű megközelítések forrásbázisának bővítéséhez.

Látogatóink a Magyar Nemzeti Levéltárban és tagintézményeiben fellelhető, a holokausztra, illetve az egész vészkorszakra vonatkozó dokumentumokból láthatnak hét témakörbe rendezett online kiállítást.

Kiállításunk a Magyar Országos Levéltár minden korábbi tárlatához képest két újdonsággal is szolgál. Az egyik maga a forma, vagyis hogy online módon, tértől és időtől független formában, a hazai és nemzetközi közvélemény számára is hozzáférhető módon tesszük közzé a levéltárakban található iratanyagból reprezentatívnak mondható válogatásunkat. A másik pedig, hogy a téma vonatkozásában - a közgyűjtemények körében egyedülálló módon - országos perspektívát nyújtva, az intézményrendszer valamennyi tagintézményének és nagy tapasztalattal rendelkező levéltáros munkatársainak aktív közreműködésével gyűjtöttük össze, válogattuk ki és láttuk el háttér információkkal a bemutatott dokumentumokat.

Célunk nem csupán az volt, hogy néhány releváns dokumentumot közzé tegyünk a holokauszt emlékév alkalmából. Olyan tematikát igyekeztünk összeállítani, amely a magyar zsidóság helyi társadalmakba való beágyazottságából kiindulva mutatja be az 1930-as évek végének zsidóellenes törvénykezését, annak a mindennapi életre gyakorolt hatásait, majd a tragikus 1944-es esztendőt. Mindezek mellett a virtuális gyűjtemény érinteni kívánta a nyilas terror hónapjait éppúgy, mint végül a túlélők hazatérésének korántsem könnyű történetét is.

Fel kell ismernünk - s ezt a közzétett dokumentumok is csak megerősítik -, hogy a tragikus eseménysorozat hátterében sajnos sokan a saját maguk anyagi gyarapodására láttak lehetőséget, félredobva minden írott és íratlan erkölcsi törvényt vagy szokást a 30-as évek végétől kezdődően egészen a háború végéig. A rosszindulat és gyűlölet mellett azonban látni és láttatni kell a pozitív, s ilyen értelemben a jövő számára példát mutató, a személyes kockázatvállalásra is képes humanizmus cselekedeteit, az áldozatok melletti kiállás példáit is.

Nyilvánvaló, hogy mint minden válogatás, ez a levéltári dokumentumokra épülő gyűjtemény sem lehet teljes, maximum arra törekedhettünk, hogy az általunk őrzött iratanyagból a legtipikusabb, vagy éppen a legkirívóbb dokumentumokat a nyilvánosság elé tárjuk. Tettük ezt úgy, hogy tudtuk, a dokumentumok keletkezéstörténetének, korszakba ágyazottságának, utókor számára fennmaradásának feltárása, illetve forráskritika iránti igénye és értelmezésének módszertana számos elő- és utómunkálatot foglal magába. Mindezeket előre bocsátva, nagyon bízunk benne, hogy kiállításunk nemcsak a korszakot már jól ismerőkhöz, a szűken vett történészszakmához jut el, hanem minél szélesebb közvéleményhez, különösképpen a pedagógusokhoz, a diákokhoz, az egyetemistákhoz és minden emlékezni vágyóhoz, a téma iránt érdeklődőhöz.

Várjuk véleményét, visszajelzését a kiállítás Facebook oldalán.

Jelen online kiállítást a Nemzeti Civil Alapprogram Holokauszt Emlékév 2014 pályázata támogatta.


A kiállítás elkészítésében részt vettek:

  

 

Antal Tamás informatikus

Ásványi Szabolcs levéltáros

Balogh Dorottya levéltáros

Balogh János Mátyás levéltáros

Bánszki Hajnalka levéltáros

Bányászi Manuéla segédlevéltáros

Baracs Tibor informatikus 

Baranyi Istvánné levéltári kezelő

Bartáné Rábaközi Judit informatikus

Berényiné Kovács Gyöngyi levéltáros

Borsy Judit főlevéltáros

Bősz Attila segédlevéltáros

Brigovácz László levéltáros

Buknicz Józsefné segédlevéltáros

Czapárné Helmeczi Alíz segédlevéltáros

Czégé Petra Gabriella segédlevéltáros

Czégény Istvánné főlevéltáros

Cseh Géza főlevéltáros

Cseh Zita főlevéltáros

Csekő Ernő főlevéltáros

Csönge Attila főlevéltáros

Dani Gabriella segédlevéltáros

Dékány Szilveszter levéltáros

Dominkovitsné Szakács Anita főlevéltáros

Erdész Ádám főlevéltáros

Eszik Jánosné levéltári kezelő

Fiziker Róbert levéltáros

Fuchs György segédlevéltáros

Galambos Sándor főlevéltáros

Gáty István reprográfus

Gergely Anikó segédlevéltáros

Gócza Gábor levéltáros

Gottfried Barna főlevéltáros

Görbe Szilvia levéltári kezelő

Gyenesei József főlevéltáros

Györgyi Csaba levéltáros

Hajagos Csaba levéltáros

Horváth Gergő segédlevéltáros

Husvéth András főlevéltáros

Jakab Réka főlevéltáros

Jaksi Róbert levéltári adatrögzítő

Kemény János főlevéltáros

Kirvai Csaba levéltári kezelő

Klettner Csilla levéltáros

Kocsis György levéltári könyvtáros

Koloszár Andrea levéltári kezelő

Kovács Gergely levéltáros

Kovács Ilona főlevéltáros

Kovács Melinda főlevéltáros

Kovács Péter informatikus

Kovács Tamás levéltáros

Kőfalviné Ónodi Márta levéltáros

Kujbusné Mecsei Éva főlevéltáros

Kult László levéltáros

Magyar Endre Lénárd levéltáros

Major Zénó levéltáros

Mészárosné Csók Zsuzsanna fotós

Mudri Andor kiadványszerkesztő

Nagy Dóra levéltáros

Nagy Imre Gábor főlevéltáros

Péterné Fehér Mária főlevéltáros

Polán Miklósné, levéltári kezelő

Sarlós István levéltáros

Schramek László főlevéltáros

Smid Zoltán levéltári informatikus

Sóber Péter levéltáros

Somogyi László levéltáros

Szabó Bence főlevéltáros

Szabó Jolán főlevéltáros

Szálkai Tamás levéltáros

Szederjesi Cecília levéltáros

Szikszai Mihály főlevéltáros

Tánczos Tiborné segédlevéltáros

Tóth Ágnes főlevéltáros

Tóth Bence Péter segédlevéltáros

Tóth Szilárd levéltári kezelő

Vegera József levéltári informtikus

Vékonyné Kovács Gabriella levéltári könyvtáros

Völgyesi Zoltán levéltáros 


Levéltárak rövidítésének jegyzéke

      

 

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára - MNL BKML

Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára - MNL BamL

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára - MNL BéML

Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára - MNL BAZML

Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltára - MNL GyMSML SL

Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára - MNL HBML

Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára - HML

Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára - MNL JNSZML

Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára - MNL KEML

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára - MNL NML

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára - MNL OL

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára- MNL PML

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcsa-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára - MNL SzSzBML

Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára - MNL TML

Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára - MNL VeML