Nyomot Hagytak–Their Traces

 Their traces | Nyomot hagytak
Centuries – Personalities – Signatures
Évszázadok – Személyiségek – Aláírások

The National Archives of Hungary is the oldest public collection of Hungary, an important place of cultural heritage, the country’s memory institution. The Archives social responsibility is to make the cultural treasures–has been preserved here–accessible, and show it to more and more people. The exhibition titled "Their Traces" was created in the spirit of this approach.

Az aláírás maga az ember. Az ember, aki aláírásával jelzi, hogy egyetért mindazzal, ami a papíron áll, és sajátja a döntés, amelyhez kézjegyével hozzájárult. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának új, interaktív tárlata egyedülálló gyűjteményének eredeti irataival mutatja be az aláírás hitelesítő szerepét, valamint azokat a kiemelkedő eseményeket és személyiségeket, amelyek és akik befolyásolták hazánk történelmét, kultúráját és fejlődését a 14. század közepétől egészen a 20. század végéig.

Part 1 | 1. fejezet

Authentication tools | Középkori hitelesítési eszközök
King Matthias has died, the justice has gone | Meghalt Mátyás király, s elkölt az igazság
Under Ottoman rule | Az oszmán hódoltság időszaka
István Dobó and the heroes of Eger | Dobó István és az egri hősök
Zrínyis and Zrinskies | Zrínyiek és Zrinskiek

Part 2 |2. fejezet

The holy crown | Mítosz és realitás a Szent Korona rejtélyei
Rákóczi’s War of Independence | A Rákóczi-szabadságharc Magyarországa
Resumption, new order, enlightened absolutism | Újjáépítés, új berendezkedés, felvilágosult abszolutizmus
Revolution and War of Independence 1848-49 | 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Part 3 | 3. fejezet

Dualism in Hungary | A dualizmus kori Magyarország
The great war | A Nagy Háború
The Freemasonry | Szabadkőművesség

Part 4 | 4. fejezet

The Bethlen consolidation and the Horthy era | A bethleni konszolidáció és a Horthy-korszak
Klebelsberg Kuno | Klebelsberg és kora
Legends of science | A tudomány legendái

Part 5 | 5. fejezet

World War II |  II. világháború
Mátyás Rákosi's cult of personality | Rákosi-kultusz
1956 revolution and war of independence | 1956, szabadságharc és megtorlás
Kadar era | Kádár-korszak
1989-1990 Transition in Hungary | 1989-1990, rendszerváltás Magyarországon