Károlyiak–egy arisztokrata család öt évszázada

A kamarakiállítás a magyar történelem egy jelentős, de kevésbé ismert családjának történetébe enged bepillantást. Többek között választ kapunk arra, hogyan volt lehetséges bekerülni a magyar arisztokrácia élvonalába. Birtokaikon keresztül következtethetünk gazdaságukra, és ezáltal mecénási tevékenységeikre. Megismerhetjük a Károlyaik hétköznapjait, gondjaikat, örömeiket, azt, hogy milyen nevelést tartottak számukra fontosnak. A kiállításban fontos szerepet kap a Károlyiak országos és helyi politikában, sőt a Rákóczi- és az 1848/1849. évi szabadságharcban betöltött szerepe is. A családtörténeti utazáson keresztül az érdeklődő a családi levéltárban fennmaradt legtipikusabb iratokat is megtekintheti.