Erős Krisztina publikációk

Tudományos publikációk

 1. "Törvényen kívül helyezve". A kitelepítések története Zala megyében 1950-1953.
  In: Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Gyűjtemény 67.) (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2009. 269-315. p.
 2. Fára József főlevéltárnok emlékezete. Tudományos emlékülés a Zala Megyei Levéltárban.
  In: Levéltári Szemle 2011. 4. sz. 64-67. p.
 3. [Szabó Péterrel közösen]: A zalaegerszegi 17/III. zászlóalj személyi veszteségei (1942-1943).
  In: Zalaegerszegi honvédek a Donnál (Zalai Gyűjtemény 74.)(Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2013. 153-204. p.
 4. [Paksy Zoltánnal közösen]: Protestáns személyek Zala megyében.
  In: Protestánsok Egerszegen. Tanulmányok az evangélikus és református egyház történetéből. (Szerk. Gyimesi Endre) Zalaegerszeg, Zalai T-Ma Kiadói Kft., 2017. 83-104. p.