SZAKMAI BESZÁMOLÓ - XXXVIII. Vas Megyei Levéltári Nap 2021

2022.05.02.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

XXXVII. VAS MEGYEI LEVÉLTÁRI NAP

„Lobbizás, érdekérvényesítés, hatalmi befolyásolás Vas vármegyében”

2021. október 6.

Az MNL Vas Megyei Levéltára 1984 óta minden évben megrendezi tematikus konferenciáját, a Levéltári Napot, amely lehetővé teszi, hogy az intézmény falai között zajló tudományos feldolgozómunka eredményei mind a közgyűjteményi szakemberek, kutatók és oktatók, mind az érdeklődő nagyközönség számára hozzáférhetővé váljanak.

A 2021. évi ülésszak dr. habil. Kalocsai Péter tanszékvezető, egyetemi docens (ELTE Savaria Egyetemi Központ, BDPK Történelem Tanszék) elnöklete alatt zajlott le. A megyeháza dísztermében megtartott tudományos ülésszak egy izgalmas kérdéskört: a lobbizás, érdekérvényesítés, hatalmi befolyásolás témáját járta körül, a 17. századtól kezdve a közelmúltig, a 20. század végi pártállami időszakig terjedően. A referátumok áttekintést nyújtottak arról, hogy egyes települések, társadalmi csoportok, felekezetek és családok hogyan küzdöttek érdekeik érvényesítéséért. Néhány befolyásos személyiség és politikus életútján keresztül a hallgatóság bepillantást nyerhetett a kapcsolati tőke és a lobbytevékenység világába is. Az előadók új kutatási eredményeken alapuló, eddig még publikálatlan anyagokat tártak a hallgatóság elé. A Covid19 vírusjárvány következményei miatt a konferencia látogatóinak a száma nem érte el a korábbi években megszokott 80 fős nagyságrendet, a rendezvényen körülbelül 40 fő vett részt.

A rendezvény kezdetén a levéltár igazgatója, dr. Melega Miklós köszöntötte a hallgatóságot, az előadókat és társintézmények képviselőit, majd Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg a konferenciát. A népes, 12 főt számláló előadói gárda fele az MNL Vas Megyei Levéltára levéltárosai, további 3 fő az intézmény egykori dolgozói közül került ki. Az előbbieken kívül dr. Dominkovits Péter soproni levéltáros, dr. Kalocsai Péter és dr. Katona Attila ELTE SEK egyetemi tanárok, továbbá dr. Göncz László muravidéki történész-irodalmár bővítette az előadók körét.

Az elhangzott előadások, illetve az egész konferencia visszanézhető a levéltár Youtube csatornáján, az alábbi címen: https://www.youtube.com/watch?v=iyrTZvcXFPU

A Levéltári Napról – az intézményi honlap mellett – a Szombathelyi Televízió, valamint a helyi nyomtatott és elektronikus média több ízben is tudósított:

https://www.sztv.hu/hirek/az-erdekervenyesites-a-lobbizas-es-a-hatalmi-befolyasolas-volt-a-temaja-az-idei-leveltari-napnak-20211006

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-lobbizas-modszerei-a-leveltari-napon-ezuttal-a-megyehaza-adott-helyet-az-esemenynek-5360852/

A rendezvényről készült írásos és képes beszámoló azintézmény honlapján, az alábbi linkeken érhető el:

https://mnl.gov.hu/mnl/vaml/hirek/szakmai_beszamolo_xxxviii_vas_megyei_leveltari_nap_2021

 

A Levéltári Napon elhangzott előadások alapján készült, jegyzetekkel ellátott tanulmányok – a korábbi hagyományokat követve – az MNL Vas Megyei Levéltára kiadványsorozatában, az Archivum Comitatus Castriferrei 10. kötetében, az „Előadások Vas megye történetéről” című alsorozat 8. részeként látnak majd napvilágot.

 

 

Szombathely, 2022. április 25.

 

/:Dr. Melega Miklós:/

levéltár-igazgató

Utolsó frissítés:

2022.05.03.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges