II. A MNL Somogy Vármegyei Levéltára iratairól készült másolatok közlési díjszabása

A MNL Somogy Vármegyei Levéltárának levéltári anyagáról készített technikai másolat publikálása esetén – akkor is, ha a fotójegy megváltását követően saját felvétel készül – az intézménytől előzetesen külön közlési engedélyt kell kérni az erre rendszeresített formanyomtatványon. Újonnan kért digitális felvételek megrendelése esetén, ha azokat egyben közlésre is szánják, a felvételek nyomdai minőségben, ezek díjszabásával készülnek. A megrendelés összegéhez hozzászámítandó a közlési díj is, az alábbiak szerint:.

A levéltári forrás eredetivel azonos képi megjelenítése tudományos célú kiadványban, valamint az írott és elektronikus sajtóban:

1000 Ft/db

Publikálás közgyűjteményi kiadványok, tankönyvek esetén (ha a viszonosság fennáll):

0 Ft

TV-bemutatás:

3000 Ft/db

Haszonszerzés céljából történő felhasználás:

3000 Ft/db

Épületek, közterületek, közművek tervrajzainak felhasználási díja nem saját tulajdon esetén: 3000 Ft/db, de minimálisan

9000 Ft.