IV. emelet

 
 

A negyedik emeleten eredetileg a Trianon utáni nemzet tragikus sorsát ábrázoló allegórikus szekkó volt látható, mely egy szarkofágot ábrázolt, amit az ország ellenségei állnak körül. A nemzetet halott nőalak szimbolizálta, a szarkofág felett a jobb jövőért imádkozó angyalok lebegtek. A szekkó helyreállítása a háborút követő pénzhiány és a megváltozott politikai helyzet miatt elképzelhetetlen volt.

1948-ban a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium rendelete értelmében a tudományos intézetekből el kellett távolítani a Horthy-korszak vezető személyiségeinek képmását. Ez a rendelet Dudits Andor szekkóira is vonatkozott. A minisztérium eleinte a képek teljes átfestését és a Róth Miksa készítette színes üvegablakok eltávolítását erőltette. Végül – Ember Győző akkor főigazgatónak köszönhetően – csak a "nem odavaló" személyek arcképét vátoztatták meg. Nem tudjuk pontosan, hogy hány személy képmását érintette az átfestés, de a pannonhalmi apátság alapítását  és az írásbeliség elrendelését ábrázoló szekkón megjelenített Csernoch János bíboros és Vass József képe mellett biztosan átfestették a Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet ábrázoló festmény középső alakját, aki eredetileg Bethlen Istvánt, Magyarország egykori miniszterelnökének arcvonásait viselte.

A szekkók sorsáról további érdekességek olvashatók a www.archivnet.hu oldalon, Ólmosi Zoltán és Oross András Meszeljünk vagy ne? című cikkében.