Egyházi anyakönyvek adatbázisai

 
Az egyházi anyakönyvek kézírásos bejegyzéseinek feldolgozása (adatbázisba töltése és elemzése) nagy türelmet, sok időt, gondos odafigyelést igényel. Család- és társadalomkutatóinknak éppen ezért jelenthetnek óriási segítséget itt közzétett anyakönyvi adatbázisaink, amelyeket lelkes és önzetlen kutatóink bocsátottak kutatótársaik rendelkezésére.
 
Salgótarjáni adatbázisunk szülőatyja, Gyetvai György, jó tíz éven át jegyzetelte szorgalmasan a mai Salgótarján elődtelepüléseinek római katolikus anyakönyveit. A környék lakóinak elsöprő többsége a katolikus hitet követte, így kutatónk munkája több tekintetben is kiemelkedő: az 1745–1870 közötti időhatárokon belül a későbbi város szinte teljes anyakönyvi anyagát feltárta, számítógépre töltötte, sőt, feldolgozta: az egyes személyek rokoni kapcsolatait is jelezte. Az adatbázis segítségével a feldolgozott települések társadalomtörténetileg, településfejlődésileg sajátos korszakát vizsgálhatjuk. Nyomon követhetjük annak az útnak a kezdőlépéseit, melynek során a kicsiny, párszáz lelkes jobbágyfalu, Salgó-Tarján, a bányászat (1861) és vasgyártás (1868) megindulásával egy csapásra iparvárossá duzzadt. A régi, hagyományos keretek felbomlása, az új életformák kialakulása, a városias társadalmi hálózat kialakulása a legizgalmasabb történeti kérdések közé tartozik, melyek megválaszolása jócskán túlmutat a helytörténészek érdeklődési körén. Az adatbázisban mintegy 50.000 személy adatai szerepelnek, s az anyakönyvi bejegyzések típusa szerint mintegy 21.000 születési, 16.000 halálozási és 7000 házasságkötési esettel számolhatunk. Mindez azt jelenti, hogy a salgótarjáni társadalomra vonatkozó több százezer adat áll kutatóink rendelkezésére – kereshető adatbázis formájában.
 
Másik adatbázisunkat egy fiatal ludányhalászi helytörténész, Kovács Krisztián ajándékozta a levéltárnak - és ezzel valamennyi kutatótársának. A lap tetejéről letölthető Excel-tábla a az egykori Szécsényi járáshoz tartozó falu, Felső-Ludány (ma Ludányhalászi) római katolikus anyakönyvének összes 1741-1897 közötti bejegyzését tartalmazza, szám szerint mintegy 3400 házasságkötést, 11.000 keresztelést és ugyanennyi halálesetet. A több mint másfél évszázad népmozgalmi adatait átfogó adatbázis a falu kutatói, a társadalomtörténészek, történeti demográfusok felbecsülhetetlen értékű "segédlete" lehet.