„Én ruszkai Dobó István … az Úristentől nekem adott javakról és dolgokról ezen végrendeletet teszem,”

2016.11.17.
Dobó István egri várkapitány Eger történelmének, a magyar történelemnek oly kiemelkedő alakja, akinek minden megnyilatkozása kiemelt érdeklődésre tart számot. A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára őrzi – igaz csak másolatban – Dobó István végrendeletét.

A végrendelet az a dokumentum, amelyből a rendelkező személyiségére, családi kapcsolataira, egymás közötti viszonyaikra következtethetünk. Olykor a testamentumot tevő életének jelentős eseményeit is belefoglalta levelébe, mint ahogyan tette ezt Dobó is (Izabella királyné fogságában Kolozsváron és Déván).

 

A végrendelet borítója

 

1931-ben az Eger szerkesztősége kérte meg Dobó végrendeletének hiteles másolatát Zemplén vármegye levéltárából. A másolat teljes átírást és szóról szóra történt fordítást tartalmaz, melyet dr. Meczner Tibor Zemplén vármegye főlevéltárnoka készített 1931. szeptember 1-jén. A vármegye főispánja, Bernáth Aladár is felül hitelesítette a másolatot 1931. szeptember 24-én. A másolat kiegészítéseképpen Meczner még a végrendeletben szereplő tutorok családfájára is kitér kísérő levelében. Egy korábbi levelére is hivatkozik, amelyben azt vázolta fel, hogyan kerülhetett a végrendelet Olaszliszka levéltárába.

 

Az okirat elkészítésének költsége 54 Pengő volt, de csak 40 Pengő 60 fillért kapott meg Meczner főlevéltárnok. A 13 Pengő 40 fillér hátralékban szerepel.

 

A másolat készítésének költségei

 

Dobó, a végrendelet tevő megnevezése, cselekvőképességének kiemelése után bizonyságot ad két korábbi, az egri ostrom előtti és utáni, Szamosújváron saját kezűleg aláírt végrendeletről. Az azokban tett intézkedéseket itt is jóváhagyja. A testamentum szerint Dobó felesége a szüleitől örökölt és a férjétől kapott valamennyi arany és ezüst tárgyát elvesztette fogságuk idején. Jelen végrendeletben feleségének hagyományozza a húszezer ötszáz magyar forintot érő Zólyom vármegyei Végles várát tartozékaival együtt. Dobó az udvarhoz hű szolgálataiért az uralkodó pártfogását kéri feleségére, Sulyok Sárára, valamint fiaikra. Gyermekei gondnokának pedig a következőket nevezi meg:

            gyarmathy Balassa János, Ó-Zólyom kapitánya

            Dobó Domokos (Dobó István öccse), Dobó János, Dobó László, Dobó Miklós (ők hárman Domokos fiai)

            vitézlő Bocskai György (Dobó sógora)

            vitézlő lekcsei Sulyok Ferenc, lekcsei Sulyok György (Dobó feleségének unokaöccsei)

            nagymihályi Eodonffy Ferenc (egykori erdélyi alvajda)

Maga a végrendelet is Végles várában íródott 1558. november 26-án. Ruszkai Dobó István Bars vármegye főispánja aláírása és a pecsétje, valamint a tanúk pecsétlenyomatai hitelesítik a végrendeletet:

Balassa János

Jakopi Péter, Végles várának várnagya

Puthnoki Mihály várnagy

Bay János keze vonása, Balassa kézírásával

Babochay János, ugyanazon Dobó úrnak titkára (a végrendelet írásba foglalója)

 

A végrendelet 1-3. oldala

 

Dobó ezen végrendelet készítésekor az ötvenes éveiben járt, feltehetőleg nem aggkora, hanem a családjáról való gondoskodás vezérelte testamentumának megírásában.

 

A polgármester, Trak Géza 1932. július 20-án helyeztette a városi levéltárba. Székelyhídy Viktor a „Titkos Leveles láda” okmányai közé helyezte.

 

Az irat jelzete: MNL HML V.1.d. 4. rsz. 36. sz.

 

 

Közzétette: Dr. Kovács Melinda
                       főlevéltáros

 

Felhasznált irodalom:

Testamentum. Magyar végrendeltek gyűjteménye. Csiffáry Gabriella válogatásában. Bp., 2006.

Csiffáry Gergely: Ruszkai Dobó István életrajza. Rudabánya, 2014.

 

Utolsó frissítés:

2017.03.08.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges