Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei 1944. december 23.–1947. május 31.

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei 1944. december 23.–1947. május 31.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 11.
Összeállította: Csapó Mária, Haász Réka, Kurecskó Mihály, Szűcs László, G. Vass István.
Budapest, 2003.

A második világháborút követő korszak kormánygyűlési anyagának kiadására, feltárására csak az iratok titokvédelmi minősítésének törlése után, azaz 1990-es évek elejétől nyílt lehetőség. A kutatás elől részben, vagy teljesen elzárt forrásanyagot – az 1944 és 1950 közötti minisztertanácsi ülések napirendi pontjait – három, rendkívül alapos kötetben gyűjtötték egybe Dr. G. Vass István és munkatársai.

Az első kötet az 1944. december 23. és 1947. május 31. között keletkezett jegyzőkönyvek anyagát dolgozza fel, amelynek iratanyagát a Miniszterelnöki Hivatal irattárából vette át a Magyar Országos Levéltár, 1990-ben. Ismeretes, hogy ezekben az években az ország a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt állt, így szuverenitása nagyon korlátozott volt. Ilyen körülmények között kellett pótolni a háborús veszteségeket, végrehajtani a demokratikus átalakítást, ami együtt járt kommunista párt egypárti diktatúrára törő céljaival.

A kötet szerkezete világos, könnyen áttekinthető. A bevezetőben a szerkesztő röviden, pontokba szedve ismerteti azokat a fontosabb feladatokat, témaköröket, amelyeket a kormánynak kellett tárgyalnia, illetve megoldania. Bemutatja a minisztertanács működését, a jegyzőkönyvek vezetésének gyakorlatát, ismerteti a segédlet szerkesztésének főbb elveit, a segédlet használatának módját, valamint a kötet használatát segítő mutatók felépítését. A tájékozódást a jegyzékekben a napirendi pontok folyamatos számozása és a dátumok együttes megadása, valamint a napirendi pontok tárgyának a meghatározása segíti. A kötet több mint 7500 napirendi pontot tárgyal.

A repertórium alaposan elkészített mutatókkal – tárgymutató, személynevek, földrajzi nevek, valamint rendeletszámok mutatója – egészül ki.

Letölthető pdf formátumban itt.