A Levéltári Szemle repertóriuma (1961–2004)

A Levéltári Szemle repertóriuma (1961–2004)
Összeállította: Nagy Gábor.
Budapest, 2006.

A Levéltári Szemle repertóriuma című kiadvány hiánypótló, hiszen eddig még nem történt meg a folyóirat teljes feltárása, bár már három mutatókötet is megjelent, de csak az 1961-től 1984-ig terjedő időszakot mutatják be. A mutató tartalmazza a 2004 végéig megjelent számok könyvészeti adatait: a lapszámok bibliográfiai leírását, az eddigi főszerkesztők és szerkesztőbizottságok (majd a szerkesztőség) tagjainak a nevét, a folyóirat kiadóit és nyomdáit.

 

A kötet tartalmazza a folyóiratban megjelent:

 

- Önálló cikkeket és tanulmányokat a szerzőik (szerző hiányában a cím) betűrendjében,
- Nekrológok, megemlékezések, köszöntők című fejezetet,
- Ajánló- és témajegyzékek, bibliográfiák, cím- és névtárak című fejezet, amelyben a következő alfejezetek találhatók: Magyarországi levéltárak cím- és névtára, Magyar levéltárak adatai, Magyarországi levéltárak bibliográfiája, Levéltárak személyi változásai, A Magyar Országos Levéltár Központi Könyvtárának ajánlójegyzékei, Levéltári sajtószemle, Személyi bibliográfia, Egyéb ajánlók, bibliográfiák, témajegyzékek,
- Az Ismertetések-ben a lapban található könyv- valamint cikkismertetéseket találjuk, az ismertetést készítők betűrendjében. Minden tétel végén megtalálható az ismertetett mű(vek) leírása is.
- következő fejezet az Ismertetett művek, tanulmányok, ahol a folyóiratban ismertetett könyvek, cikkek találhatóak, a könyv vagy a cikk szerzőjének (ezeknek hiányában a cím) betűrendjében. Több szerző esetén mindegyik szerzőnél megtalálható a mű leírása
- A kötetet az Önálló munkák, tanulmányok-hoz készített mutató (Tárgy-, Földrajzi- valamint Személy-, név- és testületi mutató) zárja.

Letölthető pdf formátumban itt.