Iratok Magyarország és Ausztria kapcsolatainak történetéhez 1945–1956.

Iratok Magyarország és Ausztria kapcsolatainak történetéhez 1945–1956. Válogatta, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta: Gecsényi Lajos. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2007.

1956 novemberének első napjaiban Sík Endre veterán kommunista politikus, külügyminiszter-helyettes Walther Peinsipp osztrák követtel beszélgetve a következőképpen jellemezte a magyar–osztrák kapcsolatokat: „Olyanok vagyunk, mint az elvált házastársak, akik miután arra kényszerültek, hogy életük végéig továbbra is egymás mellett éljenek, nem feledhetik a múltat, és nem vitatkozhatnak állandóan. Mégis nagyon gyakran vitatkoznak, azután inkább a szebb napokra emlékeznek, mintsem a rosszabbakra, s végül odajutnak, hogy az utolsó pillanatig ki kell jönniük egymással. Minél idősebbek lesznek, annál megértőbbekké és okosabbakká válnak…” Az évszázadokon át jóban és nem kevés rosszban, vitában, harcban együtt élő két ország kapcsolatát a második világháborút követő években a nagyhatalmak döntései határozták meg. Így kerültek a világrendszereket szétválasztó „vasfüggöny” két oldalára, pontosabban e rendszerek határvidékére. A kötet 1945 májusától 1956 októberéig 119 dokumentum tükrében mutatja be ezt a folyamatot. Miként kísérelték meg helyreállítani a hagyományosan szoros kapcsolatokat az első években, miként alakult ki kis híján állóháború 1948 után a közös határon és hogyan jutottak 1955 kora nyarától 1956 őszéig az aknazár megszüntetéséig, a mindennapi kapcsolatok rendezésének lehetőségéig.